Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen (dood geboren kinderen) in de Basisregistratie Personen (BRP) te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dan worden opgenomen in de BRP. Dit is niet verplicht.

Een verzoek tot registratie is gratis en doet u bij de gemeente. Met deze registratie is uw levenloos geboren kindje zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl(externe link) en op een uittreksel van de BRP.

Uw kindje heeft korte tijd geleefd

Heeft uw kindje korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is overleden. Uw kindje staat dan geregistreerd in de BRP en is zichtbaar via MijnOverheid.nl(externe link) en op een uittreksel van de BRP.

Wat u moet weten

 • U doet het verzoek in de gemeente waar u woont.
 • Woont u in Zoetermeer? Maak dan een afspraak.

Het kan voorkomen dat de namen van uw kindje niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

 • U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Het maakt niet uit wanneer uw kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd (dit geldt ook voor een miskraam).
 • U kunt uw kindje alleen voor uzelf laten registreren in de BRP. Omdat het een heel persoonlijke situatie is, kunt u dit niet namens de andere ouder doen.
 • Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kindje.

Afspraak maken

Bel met 14 079.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind*.

* Heeft u de akte nog niet en is uw kindje geboren in Zoetermeer? Dan kan de akte opgemaakt worden tijdens de afspraak registratie levenloos geboren kind. Is uw kindje niet geboren in Zoetermeer? Dan moet u de akte laten opmaken in de gemeente waar uw kindje geboren is.

Is uw kindje in het buitenland geboren?

Dan neemt u aanvullend mee:

 • Documenten van de geboorte, zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kindje levenloos is geboren.
 • Is het voor u moeilijk om deze documenten te krijgen? Geef dit dan aan bij de gemeente. Omdat het om een erg persoonlijke situatie gaat, wordt er mild en begripvol met de regels omgegaan. U kunt dan een verklaring over de geboorte van uw kindje afleggen bij de gemeente.

Hoelang duurt het?

Binnen 4 weken nadat u het verzoek heeft ingediend, krijgt u van ons een brief met bevestiging van de registratie.

Tips

 • Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.
 • Als u na de geboorte van uw kind naar het buitenland bent verhuisd, doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.