Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een verbouwing, dan leggen wij uw aanvraag voor aan de stadsbouwmeester (welstand).

De stadsbouwmeester bekijkt:

  • Hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien,
  • Welke materialen er gebruikt worden.
  • Of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving.
  • De kwaliteit van uw bouwplan.

Alle regels waaraan u zich moet houden bij het bouwen of een verbouwing staan in de Welstandsnota Zoetermeer(externe link) en in beeldkwaliteitsplannen.

Regels voor een kleine verbouwing

Gaat u iets kleins verbouwen? Bijvoorbeeld:

  • een overkapping maken
  • de kozijnen of gevel veranderen
  • een dakkapel plaatsen
  • een erfafscheiding maken

Daar zijn speciaal korte regels voor gemaakt. Kijk of uw bouwplan klopt met die regels voordat u een Omgevingsvergunning aanvraagt.

Wat moet u doen?

  • Voor bouwen of verbouwen vraagt een omgevingsvergunning aan.
  • Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning.