Bomen in de stad

Zoetermeer is een groene stad. De bomen in de openbare ruimte en ook de bomen op particulier terrein leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Bomen dragen bij aan een gezond leefmilieu.

Bomen zijn duurzame, waardevolle groene elementen in de stad. Het duurt jaren voordat een boom volledig is uitgegroeid. Dat geldt vooral voor bomen als kastanje, eik, plataan, es en iep. Bomen worden niet zomaar verwijderd. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning zijn regels opgesteld. Deze regels zijn uitgewerkt in de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer (APV).

Monumentaal

Monumentale bomen verdienen extra aandacht. In Zoetermeer staan 223 bomen op de lijst van monumentale bomen, 81 daarvan zijn particuliere bomen.

Meer over monumentale bomen

Verzorging van bomen

De gemeente beheert en verzorgt de bomen in de stad. Elke vier jaar worden alle laan- en straatbomen gecontroleerd op veiligheid en gesnoeid, waar dat nodig is. Voor sommige (oude) bomen is deze frequentie zelfs nog hoger. Bomen langs rijwegen en fietspaden worden gesnoeid tot de vereiste vrije doorrijhoogte. Gevels en daken worden vrijgemaakt. Losse en dode takken worden verwijderd. Elk jaar worden op diverse plaatsen in de stad nieuwe bomen geplant. Wonden aan bomen, veroorzaakt door aanrijdingen, maaischades, vandalisme en brand, worden indien mogelijk behandeld.

Meer over snoeien van bomen

Raadplegen van bomenbestand Zoetermeer

U kunt het bomenbestand bekijken op een kaart van Zoetermeer. Deze kaart geeft de gelegenheid om een adres in te voeren, waarna de kaart inzoomt op die locatie. De kaart toont alle 'openbare' bomen (dus die eigendom zijn van de gemeente Zoetermeer) en alle monumentale en alle herdenkingsbomen (waaronder ook privé bomen). In de buitengebieden en parken staan niet alle unieke bomen in de kaart. Deze bomen worden gezien als bosplantsoen en worden als geheel beheerd. Wat er van de bomen opgevraagd kan worden zijn het nummer waaronder de boom bij de gemeente bekend is, de (Latijnse) naam, de vitaliteit, hoe vaak de boom gecontroleerd wordt en het plantjaar. Bovendien wordt er een link getoond waarmee Google afbeeldingen getoond worden. Er kan niet naar boomsoort gezocht worden.

In Zoetermeer geldt dat er geen kapvergunning hoeft te worden aangevraagd voor het kappen van een eigen boom, tenzij het gaat om een monumentale boom of een boom die zich in de zogenaamde beschermde gebieden bevindt. Deze gebieden staan ook op de kaart aangegeven. De gemeente zelf moet echter voor elke te kappen boom een kapvergunning hebben.

Kaart bomenbestand Zoetermeer