De gemeente Zoetermeer probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of over de manier waarop u bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen of in bezwaar gaan.

Klacht

Een klacht gaat over gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Zoetermeer. Een klacht kan betrekking hebben op onder andere te late afhandeling, te weinig of onjuiste informatie en/of bejegening door een ambtenaar of bestuurder.

Bezwaar

Als u niet tevreden bent over het antwoord op uw (aan)vraag dan kunt u bezwaar maken.

Jeugdhulpaanbieder

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van uw jeugdhulpaanbieder? Dan moet u eerst contact opnemen met uw zorgaanbieder. Als u er samen met de zorgaanbieder niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Ook kan Jeugdstem u hierbij ondersteunen. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Jeugdstem

Als jeugdigen, ouders en verzorgers hulp en ondersteuning krijgen bij het opgroeien en opvoeden is er sprake van afhankelijkheid. In een afhankelijkheidssituatie is het lastiger om het te hebben over dingen die niet goed verlopen in de jeugdhulp. In die situaties moeten jeugdigen en/of hun ouders kunnen terugvallen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon die hen bijstaat. Met andere woorden: iedere cliënt die vragen, klachten over en/of problemen heeft met zijn/haar (rechts)positie en over de (toeleiding naar) jeugdhulp, mag ondersteuning krijgen van een bij wet ingestelde onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Als u ondersteuning vraagt van een vertrouwenspersoon kan die u informatie en advies geven en u ondersteunen in het contact met de instantie waartegen u een klacht heeft. De vertrouwenspersoon stelt eerst voor om de eventuele knelpunten met de professionals zelf op te lossen door erover te praten. Als u dat wil, kan de vertrouwenspersoon aanwezig zijn bij zo'n soort gesprek. Als u er in een gesprek niet uit komt, kan de vertrouwenspersoon u helpen met het opstellen van een klachtenbrief. De vertrouwenspersoon kan u ook begeleiden in het traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie. Let op: de vertrouwenspersoon treedt nooit op eigen initiatief op namens u als cliënt.

Meer informatie

www.jeugdstem.nl