Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het aantal personen dat op uw adres staat ingeschreven, bepaalt hoeveel u moet betalen.

De gemeente haalt elke week afval op. Ook als u geen gebruik maakt van de vuilophaaldienst, moet u afvalstoffenheffing betalen.

Wat u moet weten

Alle huishoudens in Zoetermeer betalen afvalstoffenheffing. Woont u met meerdere personen op een adres? Dan komt de aanslag op naam van de oudste bewoner of de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres.

Heeft u op 1 januari een huis, gebouw of stuk grond in Zoetermeer? Dan betaalt u afvalstoffenheffing voor het hele jaar. Krijgt u later in het jaar een huis, gebouw of stuk grond in Zoetermeer? Dan betaalt u het aantal volle kalendermaanden vanaf de datum van inschrijving in Zoetermeer. U komt bijvoorbeeld op 15 oktober in Zoetermeer wonen, dan betaalt u afvalstoffenheffing vanaf de maand november van dat jaar.

Schrijft u zich na 1 januari in op een adres waar al iemand woont die belasting betaalt, bijvoorbeeld als u bij iemand gaat inwonen? Dan wordt dat jaar geen gewijzigde aanslag gestuurd. Het jaar erna krijgt u wel een aangepaste aanslag. Omdat het aantal personen dat op 1 januari op het adres is ingeschreven verandert, verandert de aanslag ook.

Machtiging voor automatische incasso

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven als het bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. De machtiging kunt u regelen in MijnBelastingen.

Bezwaar maken

Bent u van mening dat de aanslag niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken via MijnBelastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door ons zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien kwijtschelding aanvragen. Voor Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen (geld en bezit) heeft? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. x

Voor meer informatie kijkt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken om afvalstoffenheffing te betalen op het stadhuis

Afvalstoffenheffing betalen op het stadhuis kan alleen op afspraak.

Afspraak betalen belastingen(externe link)

Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen of gepast betalen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De afvalstoffenheffing staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

OmschrijvingKosten
huishouden van 1 persoon€ 307,48
huishouden van 2 personen€ 344,97
huishouden van 3 of meer personen€ 361,66

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.