Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het aantal personen dat op uw adres staat ingeschreven, bepaalt hoeveel u moet betalen.

De gemeente haalt elke week afval op. Ook als u geen gebruik maakt van de vuilophaaldienst, moet u afvalstoffenheffing betalen.

Wat u moet weten

Alle huishoudens in Zoetermeer betalen afvalstoffenheffing. Woont u met meerdere personen op een adres? Dan komt de aanslag op naam van de oudste bewoner of de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres.

Heeft u op 1 januari een huis, gebouw of stuk grond in Zoetermeer? Dan betaalt u afvalstoffenheffing voor het hele jaar. Krijgt u later in het jaar een huis, gebouw of stuk grond in Zoetermeer? Dan betaalt u het aantal volle kalendermaanden vanaf de datum van inschrijving in Zoetermeer. U komt bijvoorbeeld op 15 oktober in Zoetermeer wonen, dan betaalt u afvalstoffenheffing vanaf de maand november van dat jaar.

Schrijft u zich na 1 januari in op een adres waar al iemand woont die belasting betaalt, bijvoorbeeld als u bij iemand gaat inwonen? Dan wordt dat jaar geen gewijzigde aanslag gestuurd. Het jaar erna krijgt u wel een aangepaste aanslag. Omdat het aantal personen dat op 1 januari op het adres is ingeschreven verandert, verandert de aanslag ook.

Machtiging

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven als het bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. De machtiging kunt u regelen in Mijn Belastingen.

Bezwaar

Bent u van mening dat de aanslag niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door ons zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien kwijtschelding aanvragen. Voor Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen (geld en bezit) heeft? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie kijkt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken

Afspraak belastingen betalen aan de balie van het stadhuis

Aan de balie kunt u alleen pinnen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

De afvalstoffenheffing staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

OmschrijvingKosten
huishouden van 1 persoon€ 297,67
huishouden van 2 personen€ 334,31
huishouden van 3 of meer personen€ 350,63

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.