Gemeente Zoetermeer gaat zo goed mogelijk om met de beschikbare ruimte in ondergrond voor de opslag van koude en warmte. Met deze bodemenergie kunnen gebouwen en woningen op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Haaglanden handelt de aanvraag of melding voor u af.

Hoe werkt het?

U regelt een melding of vergunning voor bodemenergie via het Omgevingsloket.

Melding

Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als u een gesloten systeem wilt. Daarvoor is de gemeente het bevoegd gezag.

Let op! In een gebied met een plan voor bodemenergie kunt u géén melding doen. Daar moet u altijd een vergunning aanvragen.

Zoetermeer Entree en Zoetermeer binnenstad

In een gebied met een plan voor bodemenergie kunt u géén melding doen. Daar moet u altijd een vergunning aanvragen. Zoetermeer telt 2 gebieden met dergelijke plannen: Zoetermeer Entree en Zoetermeer Binnenstad. Deze gebieden gaan er de komende jaren heel anders uitzien. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland | Bodemenergieplan Zoetermeer binnenstad en Zoetermeer entree.

Vergunning

Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

  • U een open systeem bouwt dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.
  • U een systeem bouwt in een gebied waarvoor een plan voor bodemenergie geldt.

Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen? Dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw systeem kan hierdoor vertraging oplopen.

Wat moet u doen?

Controleer bij het Omgevingsloket of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. De Omgevingsdienst Haaglanden handelt de melding of aanvraag voor u af.