De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en ongebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen te bepalen.

Iedereen die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak binnen de gemeente Zoetermeer krijgt voor dat jaar een aanslag gemeentelijke belastingen.

Wat u moet weten

WOZ-taxatieverslag bekijken

Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens op www.mijnoverheid.nl(externe link).

WOZ-waarde inzien via WOZ-waardeloket

  • Via het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarden inzien vanaf 01-01-2015 van alle huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket.
  • Elk jaar worden de nieuwe WOZ-waarden toegevoegd.
  • Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen.

Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

  • de WOZ waarde
  • het gebruiksoppervlak
  • het bouwjaar

Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

  • inhoud
  • of er bijgebouwen zijn
  • het grondoppervlak

De taxatieverslagen zijn niet openbaar.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

De afdeling Belastingen handelt uw bezwaar volgens de wet voor 31 december af. Wanneer dat niet lukt, informeert de gemeente u daarover. Dient u bezwaar in binnen de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan beslist de gemeente binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Beroep

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan de WOZ-waarde vastgesteld zijn zonder dat ik een taxateur heb gezien?

Alle veranderingen aan woningen in Zoetermeer worden bijgehouden. Wij krijgen informatie door bouwvergunningen, verkoop- en verhuurinformatie, foto's (bijvoorbeeld luchtfoto’s) en uit het Kadaster. De WOZ-waarde wordt op basis van die gegevens vastgesteld.

Ik heb net een huis gekocht. Voor de belasting heb ik de WOZ-waarde nodig van het afgelopen jaar. Hoe kan ik deze aanvragen?

WOZ-waarde online inzien via het WOZ-waardeloket

Via het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarde van verschillende huizen zien.

Opvragen bij de notaris

U kunt de WOZ-waarde ook opvragen bij de notaris van die de verkoop van de woning heeft geregeld.