De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en ongebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen te bepalen.

Iedereen die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak binnen de gemeente Zoetermeer krijgt voor dat jaar een aanslag gemeentelijke belastingen.

Gevolgen hogere WOZ-waarde in 2023

Dit jaar zijn de gevolgen van de toegenomen WOZ-waarde anders dan afgelopen jaren. Normaal daalt het OZB-tarief even veel als de WOZ-waarde toeneemt. Dus als uw huis elk jaar een stuk meer waard wordt, betekent dat niet dat u ook meer onroerendezaakbelasting betaalt. De gemeente zorgt ervoor dat dit eerlijk in balans is. Hierdoor betaalt u elk jaar ongeveer evenveel onroerendezaakbelasting.

In 2023 is dit anders. Dat komt onder andere door de inflatie, die in de begroting is vastgesteld op 11,5%. De gemeente kan er daarom niet meer voor zorgen dat de OZB-tarieven ongeveer gelijk blijven, wat betekent dat u meer onroerendezaakbelasting moet betalen.

Een korte uitleg kunt u ook zien in de video gemaakt door de Waarderingskamer: Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?(externe link)

Korting OZB-tarief

Wel is er dit jaar een korting op het OZB-tarief, doordat de gemeente vorig jaar meer OZB heeft opgehaald. Om dit aan u terug te betalen, verlaagt de gemeente eenmalig het OZB-tarief in 2023. U hoeft hier niets voor te doen.

Wat dit precies voor u betekent ziet u in het rekenvoorbeeld hieronder:

U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,-.

€ 300.000 : 100 € 3.000
percentage eigendom0,1286%
u betaalt (3.000 x 0,1286)€ 385,80 per jaar

Voor 2023 was in eerste instantie een percentage van 0,01323% vastgesteld. Dat betekent dat u dan (€ 300.000 : 100 = 3.000 x 0,1323 =) € 396,90 per jaar had moeten betalen. In dit voorbeeld een verschil van € 11,10.

WOZ-taxatieverslag bekijken

Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens via MijnBelastingen. Voor bedrijven is dit helaas niet mogelijk. Als bedrijf kunt u het WOZ-taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

De taxatieverslagen zijn niet openbaar.

WOZ-waarde inzien via WOZ-waardeloket

  • Via het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarden inzien vanaf 01-01-2015 van alle huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket.
  • Elk jaar worden de nieuwe WOZ-waarden toegevoegd.
  • Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen.

Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

  • de WOZ waarde
  • het gebruiksoppervlak
  • het bouwjaar

Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

  • inhoud
  • of er bijgebouwen zijn
  • het grondoppervlak

Bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken via MijnBelastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

De afdeling Belastingen handelt uw bezwaar volgens de wet voor 31 december af. Wanneer dat niet lukt, informeert de gemeente u daarover. Dient u bezwaar in binnen de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan geldt de afhandelingstermijn van 6 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Beroep

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.