De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en ongebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen te bepalen.

Iedereen die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak binnen de gemeente Zoetermeer krijgt voor dat jaar een aanslag gemeentelijke belastingen.

Hoe berekenen we uw WOZ-waarde?

Om uit te leggen hoe de WOZ-waarde wordt bepaald is een animatievideo gemaakt. In de video wordt uitgelegd:

 • Hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.
 • Hoe u zelf de WOZ-waarde kunt controleren.
 • Dat de Waarderingskamer toezicht houdt.

Video uitleg WOZ-waarde

Wilt u bezwaar maken? Kijk dan voor meer informatie bij: Belastingen, bezwaar maken.

Elk jaar een nieuwe berekening

Wij kijken elk jaar opnieuw hoeveel uw woning waard is op basis van verkochte woningen in uw buurt. De gemeente rekent dus niet met een gemiddelde stijging.

Met welke woningen vergelijken we uw woning?

Op uw taxatieverslag staat met welke woningen wij uw woning hebben vergeleken. Deze woningen zien er misschien anders uit dan uw woning. Dat komt omdat er niet elk jaar woningen worden verkocht in uw straat.

Voor uw WOZ-waarde is de oppervlakte van de vloer het belangrijkst. Maar ook het type woning, het bouwjaar en de ligging zijn belangrijk bij het bepalen van de WOZ-waarde.

Tarief OZB verlaagd in 2024

Als u een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand heeft, moet u onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Vorig jaar heeft de gemeente meer OZB ontvangen dan we hadden geschat.

Het extra geld dat inwoners te veel hebben betaald aan OZB wordt teruggegeven. Dit bedrag is als korting verrekend in het OZB-tarief voor 2024. Hierdoor betaalt u dit jaar dus minder aan OZB.

Rekenvoorbeeld:

 • OZB Eigendom woningen was voor 2024 geïndexeerd op 0,1248%, na correctie 0,1186%  
 • OZB eigendom niet-woning was voor 2024 geïndexeerd op 0,4565% na correctie 0,4217%
 • OZB gebruik niet woning was voor 2024 geïndexeerd op 0,3307% na correctie 0,3055%

U kunt zelf heel eenvoudig uw aanslag OZB controleren. Vul in onderstaand voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning voor 2024 in en volg de berekening.

U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,-.

Berekening vóór correctie:

€ 300.000 : 100 € 3.000
percentage eigendom0,1248%
u betaalt (3.000 x 0,1248)€ 374,40 per jaar

Berekening ná correctie:

€ 300.000 : 100 € 3.000
percentage eigendom0,1186%
u betaalt (3.000 x 0,1186)€ 355,80 per jaar

In bovenstaand voorbeeld heeft er een correctie plaatsgevonden van € 18,60.

WOZ-waarde en OZB

Gemiddeld stegen de WOZ-waarden in Zoetermeer dit jaar met 2,75%. Is uw WOZ-waarde ook gestegen? Dat betekent niet dat u ook meteen meer betaalt!

Stijgen de WOZ-waarden? Dan daalt het OZB-tarief

De gemeente heeft geen voordeel bij een hoge of lage WOZ-waarde. Stijgen de WOZ-waarden? Dan daalt het OZB-tarief. En dalen de WOZ-waarden? Dan stijgt het OZB-tarief. Zo heeft de gemeente elk jaar dezelfde inkomsten aan onroerende zaakbelasting (OZB).

Voorbeeld:

Als de WOZ-waarden gemiddeld met 2,75% stijgen, dan daalt ons OZB tarief ook met 2,75%. Dat betekent dat u alleen meer betaalt wanneer uw WOZ-waarde meer dan gemiddeld stijgt.

Zo blijft de begroting in balans

De prijzen voor bijna alles in ons land gaan omhoog. Met hetzelfde geld kan iedereen hierdoor minder kopen: dit heet inflatie. Ook de gemeente heeft daardoor hogere kosten. Denk bijvoorbeeld aan de loonkosten, maar ook de kosten voor onderhoud van groen en vervanging van wegen. Wij passen daarom ieder jaar de OZB-inkomsten aan met de inflatie. Zo blijft onze begroting in balans.

Rekenvoorbeeld:

WOZ-waarde stijgt: +2,75%
2023: € 300.000
2024: € 308.250

OZB tarief daalt:
2023: 0,1286%
2024: 0,1186%*

U betaalt:
2023: € 385,80
2024: € 365,58*

*in dit bedrag van 2024 zit een inflatie-aanpassing en een korting voor teveel betaalde OZB 2023

WOZ-taxatieverslag bekijken

Het WOZ-taxatieverslag kunt u inzien via MijnBelastingen. Als inwoners logt u in met uw DigiD. Als bedrijf logt u in met eHerkenning.

De taxatieverslagen zijn niet openbaar.

WOZ-waarde inzien via WOZ-waardeloket

 • Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden inzien vanaf 01-01-2015 van alle huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket.
 • Elk jaar worden de nieuwe WOZ-waarden toegevoegd.
 • Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen.

Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

 • de WOZ waarde
 • het gebruiksoppervlak
 • het bouwjaar

Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

 • inhoud
 • of er bijgebouwen zijn
 • het grondoppervlak

Bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken via MijnBelastingen.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

De afdeling Belastingen handelt uw bezwaar volgens de wet voor 31 december af. Wanneer dat niet lukt, informeert de gemeente u daarover. Dient u bezwaar in binnen de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan geldt de afhandelingstermijn van 6 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Beroep

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.