Woonwagen, standplaats

Op grond van de Huisvestingsverordening kunt u zich inschrijven als geïnteresseerde voor een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen binnen Zoetermeer. Deze registratie is mogelijk voor iedereen. U hoeft niet maatschappelijk of economisch gebonden te zijn aan Zoetermeer.

 • Standplaatsen worden in huur uitgegeven en zijn voorbereid voor aansluiting op gas, water en elektra.
 • Aansluiting op gas, water en elektra moet de huurder zelf regelen.
 • De huurder moet zelf een woonwagen plaatsen. Hiervoor is een Omgevingsvergunning nodig.
 • De gemeente hanteert een beleid van in stand houden voor woonwagenstandplaatsen. Het aantal standplaatsen dat er nu is wordt niet uitgebreid of verminderd. Geïnteresseerden zijn afhankelijk van het vrijkomen van een standplaats.
 • Standplaatsen worden toegewezen op volgorde van inschrijving.

Hoe werkt het?

Belangstelling voor een standplaats in Zoetermeer?

Dan kunt u zich registreren in het gemeentelijk register. Voor de registratie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland.
 • U heeft het formulier volledig en naar waarheid ingevuld (inclusief de gevraagde bijlagen).

Belangstelling voor standplaats in meerdere gemeenten?

Wilt u in meerdere gemeenten geregistreerd staan? Dan moet u zich bij elke gemeente apart inschrijven.

 • Registratie is mogelijk voor iedereen.
 • Er gelden geen eisen van maatschappelijke of economische gebondenheid.

Hoelang duurt het?

U krijgt geen bewijs van ontvangst als u het formulier en de bijlagen indient.

Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een bewijs van inschrijving met daarop:

 • De inschrijfdatum.
 • De naam inschrijver en het aantal meeverhuizende personen.

Kosten

U woont in Zoetermeer?

 • Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is niet nodig.
 • Het inschrijven is gratis.

U woont in een andere gemeente?

 • U betaalt in uw gemeente de kosten van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).
 • Het inschrijven is gratis.