Als huiseigenaar kunt u uw woning uit de woonruimtevoorraad laten halen. U hebt dan een onttrekkingsvergunning nodig van de gemeente. U kunt dit bijvoorbeeld doen, omdat:

 • U een woning als kantoor wilt gebruiken.
 • U 2 woningen wilt samenvoegen.
 • U een woning wilt slopen.
 • U een woning wilt gebruiken voor kamerverhuur.

Wat u moet weten

In Zoetermeer krijgt u, onder voorwaarden*, toestemming om een woning geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor een ander doel dan bewoning door een huishouden. Uitzondering is het gebruik van de woonruimte als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar.

* Voorwaarden:

 • Activiteiten moeten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie.
 • Er mag geen sprake zijn van detailhandel.
 • De verkeers- en/of parkeerdruk in de omgeving mag niet erg toenemen.
 • Er mag geen hinder ontstaan voor de omgeving.

Aanvragen

 Woning uit woonruimtevoorraad halen, aanvragen

Meesturen met de aanvraag

Gegevens over situatie nu

 • huur- of koopprijs
 • aantal kamers
 • woonoppervlak
 • woonlaag
 • staat van onderhoud

Gegevens over situatie als u de woning anders gaat gebruiken

 • nieuwe gebruik van de woning
 • bouwtekening/omgevingsvergunning
 • voorstel tot compensatie

Gegevens over situatie na samenvoegen van 2 woningen

 • nieuwe huur- of koopprijs
 • naam van de nieuwe bewoner
 • aantal nieuwe bewoners
 • schriftelijke toestemming van de huurder

Let op! Soms moet u ook een Omgevingsvergunning aanvragen (bijvoorbeeld omdat u aan de woning gaat bouwen of verbouwen).

Kosten

OmschrijvingKosten
Woning uit woonruimtevoorraad halen€ 9,44

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.