Woning uit de woonruimtevoorraad halen

Als huiseigenaar kunt u uw woning uit de woonruimtevoorraad laten halen. Dit heet een woning onttrekken. Voor het uitvoeren van een dergelijke onttrekking heeft u een onttrekkingsvergunning nodig bij:

 • Een sociale huurwoning met een huurprijs lager dan € 808,06 per maand.
 • Een middenhuurwoning met een huurprijs lager dan € 1141,96 per maand of 189 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). 
 • Een koopwoning met een koopprijs tot € 405.000.

U kunt dit bijvoorbeeld doen, omdat:

 • U een woning als kantoor wilt gebruiken.
 • U 2 woningen wilt samenvoegen. 
 • U een woning wilt slopen.
 • U een woning wilt gebruiken voor kamerverhuur.

Voorwaarden

In Zoetermeer krijgt u, onder voorwaarden genoemd hieronder, toestemming om een woning geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor een ander doel dan bewoning door een huishouden. Uitzondering is het gebruik van de woonruimte als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar.

Voorwaarden:

 • Activiteiten moeten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie.
 • Er mag geen sprake zijn van detailhandel.
 • De verkeers- en/of parkeerdruk in de omgeving mag niet erg toenemen.
 • Er mag geen hinder ontstaan voor de omgeving.
 • De huidige woning(en) zijn naar oordeel van het college van B&W volkshuisvestelijk zo waardevol dat ze niet onttrokken mogen worden.

Aanvragen

 Woning uit woonruimtevoorraad halen, aanvragen

Meesturen met de aanvraag:

Gegevens over situatie nu

 • huur- of koopprijs
 • aantal kamers
 • woonoppervlak
 • woonlaag
 • staat van onderhoud

Gegevens over situatie als u de woning anders gaat gebruiken

 • nieuwe gebruik van de woning
 • bouwtekening/omgevingsvergunning
 • voorstel tot compensatie

Gegevens over situatie na samenvoegen van 2 woningen

 • nieuwe huur- of koopprijs
 • naam van de nieuwe bewoner
 • aantal nieuwe bewoners
 • schriftelijke toestemming van de huurder

Gegevens over de nieuwe situatie bij kamerverhuur

 • de huurprijzen
 • aantal te verhuren kamers
 • aantal nieuwe bewoners
   

Let op! Soms moet u ook een Omgevingsvergunning aanvragen (bijvoorbeeld omdat u aan de woning gaat bouwen of verbouwen).

Kosten

OmschrijvingKosten
Woning uit woonruimtevoorraad halen€ 9,66

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.