Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie, vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen.

Caroline Keijzer

Wijkregisseur

U kunt bij de wijkregisseur terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijk Oosterheem, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Contact: oosterheem@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079

Jacqueline Pronk

Wijkondersteuner

Jacqueline ondersteunt de wijkregisseur van Oosterheem bij het werk in de wijk.

Yvonne van Wingerde

Gebiedsbeheerder

De gebiedsbeheerder verbindt voor Oosterheem (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Bewoners kunnen bij de gebiedsbeheerder terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte.

Contact: telefoon 14 079

Debby Vis

Projectmanager/contractmanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor al het onderhoud voor de wijk Oosterheem.

Contact: telefoon 14 079

Inge van Oosten

Gebiedsconsulent Vidomes

De gebiedsconsulent houdt zich bezig met de leefbaarheid in de complexen van Vidomes en in de directe woonomgeving.

Contact: telefoon 088-845 6600 en e-mail gc@vidomes.nl

Gita Ganpat

Medewerker Sociaal Beheer Stedelink

De medewerker sociaal beheer van Stedelink signaleert sociale problemen die zich voordoen en maakt dit bespreekbaar met de betreffende personen. Daarnaast zorgt de medewerker dat gedragsregels en voorschriften uit het huurcontract worden nageleefd. Verder houdt de medewerker sociaal beheer zich, samen met netwerkpartners, bezig met de leefbaarheid in de woningen en de directe omgeving.

Contact

Adres: Bijdorplaan 12, 2713 RR Zoetermeer
Postadres: Postbus 845, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon: 088-3087070
E-mail: klantenservice@stedelink.nl
Website: www.stedelink.nl

Gita Ganpat is op donderdag afwezig.

Vera Bogers

Buurtverbinder van Gro-up Buurtwerk

De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder! Vera werkt van maandag tot en met woensdag.

Contact: telefoon 06-57061394 en e-mail vera.bogers@gro-up.nl

Stephanie

Meerpunt

Iedere ouder of opvoeder kan bij het Meerpunt terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u terecht bij het Meerpunt.

Contact: telefoon 079-331 0325, WhatsApp 06-25707731 en e-mail: meerpunt@zoetermeer.nl

Jordy van Ast

Combinatiefunctionaris Sport

De Combinatiefunctionaris Sport richt zich op het beweegaanbod in de wijk en helpt de inwoners bij hun vragen over sport en bewegen.

Contact: telefoon 06-48355170 en e-mail j.van.ast@zoetermeer.nl

Sharon Blanken

Wijkcoach Kwadraad

De wijkcoach is het eerste meldpunt waar zorgen gemeld kunnen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. De wijkcoach gaat op huisbezoek of spreekt ergens anders af om de problemen samen aan te pakken of te kunnen doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Contact: telefoon 06-38728105 of 088-900 4000 en e-mail s.blanken@kwadraad.nl

Harrie Kruif

Stichting Mensen in de Minima

Stichting Mensen in de Minima (MiM) helpt bij praktische problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, uitkeringen, toeslagen, invullen van formulieren, betalingsregelingen, het schrijven van brieven en met nog véél meer zaken die met geld of communicatie met instanties te maken hebben.

Meer informatie: www.stichtingmim.nl
Contact: e-mail harrie@stichtingmim.nl

Samira Elmahi

Wmo maatwerk

Wmo Maatwerk is specialist in het ondersteunen van mensen die door verschillende omstandigheden de grip op hun eigen leven kwijt zijn. Wij bieden ondersteuning op verschillende manieren: individueel en/of in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

Contact: e-mail s.elmahi@inzet-indewijk.nl en telefoon 06-28190366

Miranda Löbker

Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

De praktijkverpleegkundige werkt vanuit de huisartsenpraktijk in Oosterheem. In nauwe samenwerking met de huisarts heeft de praktijkverpleegkundige een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen.

Contact: e-mail m.lobker@eerstelijnszorgzoetermeer.nl en s.voostrum@eerstelijnszorgzoetermeer.nl

Wicorel Koning

Coördinator mantelzorg inZet

De coördinator mantelzorg is er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is.

Contact: e-mail w.koning@inzet-indewijk.nl en telefoon 088-023 4223

Veronique Eggink

Ouderenadviseur bij InZet

De ouderenadviseur van InZet is er voor alle zelfstandig wonende senioren en hun naasten. U kunt bij de ouderenadviseur terecht voor vragen, ondersteuning of advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer, administratie en financiën. 

Veronique heeft elke donderdag van 11.30 – 12.30 uur inloopspreekuur bij inZet, Zanzibarplein 5.

Contact: telefoon 06-52573485 en e-mail v.eggink@inzet-indewijk.nl.
 

Liza Soffner en Janine Gilliot

Sociaal makelaars InZet

De sociaal makelaars helpen mensen bij het vinden van een goede daginvulling, zoals activiteiten of vrijwilligerswerk.

Adres: Zanzibarplein 5. Contact: e-mail: info@inzet-indewijk.nl, telefoon 079-888 7770.

Hedy Schoop

Preventieverpleegkundige Plicare

De preventieverpleegkundige ondersteunt wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past.

Contact: telefoon 06-46361284 en e-mail hedy.schoop@plicare.nl

Timo Hagendijk

Pionier Perron Centrum en Oosterkerk

Maak kennis met Perron Oosterheem. Een activiteitencentrum voor jong en oud in Oosterheem! Iedere week organiseren wij allerlei activiteiten en verbinden we mensen; van leuke en gezellige tot diepgaande en inspirerende bijeenkomsten.

Contact: telefoon 06-50954628 en e-mail pionier.oosterheem@gmail.com

Esther Argentini

Cultureel werker bij Wijck

Wijck levert een bijdrage te leveren aan sociale verbinding in de wijk, door de inzet van kunst & cultuur. In dit platform werken wijkbewoners, wijkpartners, het sociaal domein en culturele instellingen samen.

Contact: telefoon 079-3161 470 en e-mail esther@wijck-zoetermeer.nl

Wijkagenten Oosterheem

Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid. U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Meer over de wijkagenten in Oosterheem

Handhavers

De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en de naleving van verleende vergunningen.

Meer over handhaving in Zoetermeer

Wijkwethouder

Ingeborg ter Laak

Wijkwethouder Oosterheem

In het wijkteam zitten verder vertegenwoordigers vanuit corporaties Stedelink en De Goede WoningStichting georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (praktijkverpleegkundigen), het jongerenwerk van Buurtwerk, Werken Sterkt en Middin.

De contactgegevens van deze partijen vindt u op hun eigen website, of via www.zoetermeerwijzer.nl | Organisaties.