Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie is uw wijkagent?

  • Martin Donga

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl | Contact.

Aangifte doen

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein. Alleen op afspraak via www.politie.nl of 0900-8844.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op de website van de politie.