Wijkteam Noordhove en Seghwaert

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie, vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen.

Marcel van Leeuwen

Wijkregisseur

U kunt bij de wijkregisseur terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijken Noordhove en Seghwaert, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Contact: via het contactformulier of telefonisch via 14 079

Carolien van der Toorn

Wijkondersteuner

Carolien ondersteunt de wijkregisseur van Noordhove en Seghwaert bij het werk in de wijk.

Marloes Antonissen

Gebiedsbeheerder

De gebiedsbeheerder verbindt voor Noordhove en Seghwaert (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Bewoners kunnen bij de gebiedsbeheerder terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte.

Contact: telefoon 14 079

Jochem de Vries

Toezichthouder Noordhove-Seghwaert

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Noordhove en Seghwaert en is het aanspreekpunt voor bewoners bij vragen hierover.

Contact: telefoon 14 079

Sandy van Koert

Gebiedsconsulent Vidomes

Contact: telefoon 088-845 6600 en e-mail gc@vidomes.nl

Odette Panneman

Sociaal cultureel werker InZet

Odette is sociaal cultureel werker in de wijken Seghwaert en Noordhove bij inZet, een samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Zoetermeer. Meedoen en actief zijn in uw eigen wijk, sociale contacten en jezelf ontwikkelen zijn belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven.

Contact: telefoon 06-36019137 en e-mail odette@stichtingpiezo.nl

Wicorel Koning

Coördinator mantelzorg bij inZet

De coordinator mantelzorg is er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is.

Contact: telefoon 088-023 4223 of via e-mail w.koning@inzet-indewijk.nl

Menno Exterkate

Combinatiefunctionaris Sport

De Combinatiefunctionaris Sport richt zich op het beweegaanbod in de wijk en helpt de inwoners bij hun vragen over sport en bewegen.

Contact: telefoon 06-28865181 en e-mail m.h.exterkate@zoetermeer.nl

Ineke Verhulst

Meerpunt

Iedere ouder of opvoeder kan bij het Meerpunt terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u terecht bij het Meerpunt.

Contact: telefoon 079-331 0325 en e-mail: w.d.verhulst@zoetermeer.nl

Linda Ligtvoet

Ouderenadviseur bij InZet

De ouderenadviseur van InZet is er voor alle zelfstandig wonende senioren en hun naasten. U kunt bij de ouderenadviseur terecht voor vragen, ondersteuning of advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer, administratie en financiën.

Contact: telefoon 06-52364378 en e-mail l.ligtvoet@paletwelzijn.nl

Belinda Frederiks

Sociaal makelaar Palet Welzijn/ InZet

De sociaal makelaar helpt mensen bij het vinden van een goede daginvulling, zoals activiteiten of vrijwilligerswerk.

Contact: telefoon 088-023 4271 en e-mail b.frederiks@paletwelzijn.nl

Vera Bogers

Buurtverbinder van Gro-up Buurtwerk

De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

Contact: telefoon 06-57061394 en e-mail vera.bogers@gro-up.nl.

Geert van Rijn en Bo Constancia

Jongerenwerkers van Gro-up Buurtwerk

De Jongerenwerker richt zich op talentontwikkeling van jongeren en jeugd van 12-, door sport- en culturele activiteiten te organiseren die aansluiten bij de wensen van de jongeren. Input voor activiteiten is altijd van harte welkom en alles is altijd bespreekbaar. Heb je een idee of een (persoonlijke) vraag, neem dan contact op.

Contact: telefoon 06-22770990 / 06-57380621 en e-mail geert.vanrijn@gro-up.nl / bo.constancia@gro-up.nl

Carla van der Mast

Cultureel werker bij Wijck

Wijck levert een bijdrage te leveren aan sociale verbinding in de wijk, door de inzet van kunst & cultuur. In dit platform werken wijkbewoners, wijkpartners, het sociaal domein en culturele instellingen samen.

Contact: e-mail carla@wijck-zoetermeer.nl

Wijkagenten Noordhove en Seghwaert

Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid. U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Meer over de wijkagenten in Noordhove en Seghwaert

Handhavers

De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en de naleving van verleende vergunningen.

Meer over handhaving in Zoetermeer

Wijkwethouders

Noordhove: Jan Iedema
Seghwaert: Wim Blansjaar

Wijkwethouders Noordhove & Seghwaert

In het wijkteam zitten verder vertegenwoordigers vanuit corporaties Stedelink en De Goede Woning, buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Palet Welzijn, Stichting georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (praktijkverpleegkundigen), het jongerenwerk van Buurtwerk, Werken Sterkt en Middin.

De contactgegevens van deze partijen vindt u op hun eigen website, of via www.zoetermeerwijzer.nl | Organisaties.