Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

Seghwaert

  • Yolanda de Vos
  • Michael Wiss

Noordhove

  • Ivan Hupsel

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl | Contact.

Spreekuur

Spreekuur wijkagent Seghwaert

Elke woensdag van 13.30 uur tot 14.30 uur. Locatie: Koeienweide 2.

Spreekuur wijkagent Noordhove

Elke dinsdag van 14.30 uur tot 15.30 uur. Locatie: Koeienweide 2.

Wijkbewoners kunnen zonder afspraak binnenlopen bij deze spreekuren.

Aangifte doen

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein. Alleen op afspraak via www.politie.nl of 0900-8844.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op de website van de politie.

Wijk en Agent Samen (WAS)

De wijkagenten doen mee aan het project Wijk en Agent Samen, oftewel WAS Seghwaert Noordhove. WAS is een initiatief van Politie Haaglanden en de bewoners van Seghwaert en Noordhove om samen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.