Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie, vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen.

Spreekuur

Tijdens het spreekuur zijn verschillende professionals van de wijk Meerzicht aanwezig. De wijkagent, de wijkhandhaver en ook een professional van het Meldpunt Bezorgd. U kunt in gesprek over veiligheid, leefbaarheid maar ook uw zorgen bespreken over iemand die hulp nodig heeft. De wijkregisseur van Meerzicht is ook aanwezig. Bij de wijkregisseur kunt u terecht met vragen, ideeën of als wilt u helpen om uw wijk nog beter, leuker en mooier te maken.

Vanaf april 2024 kunt u op onderstaande data terecht voor het spreekuur van 13.00 tot 14.30 uur aan het Fonteinbos 1b. Een afspraak maken is niet nodig.

  • Dinsdag 2 april 2024
  • Maandag 6 mei 2024
  • Maandag 3 juni 2024
  • Maandag 1 juli 2024

Marjanne van Reek

Wijkregisseur

U kunt bij de wijkregisseur terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijk Meerzicht, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Contact: meerzicht@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079.

Jacqueline Pronk

Wijkondersteuner

Jacqueline ondersteunt de wijkregisseur bij het werk in de wijk.

Yvonne van Wingerde

Gebiedsbeheerder

De gebiedsbeheerder verbindt voor Meerzicht (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Bewoners kunnen bij de gebiedsbeheerder terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte.

Contact: telefoon 14 079

Ineke Verhulst

Meerpunt Inlooppunt

Iedere ouder of opvoeder kan bij het Meerpunt terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u terecht bij het Meerpunt.

Contact: telefoon: 079-331 0325 en e-mail: w.d.verhulst@zoetermeer.nl.

Lisa Lamboo

Sociaal makelaar Palet Welzijn/InZet

De sociaal makelaar helpt mensen bij het vinden van een goede daginvulling, zoals activiteiten of vrijwilligerswerk. De sociaal makelaar is elke dinsdag op locatie Albrandswaard aanwezig.

Contact: telefoon 06-53833974 en/of e-mail: l.lamboo@paletwelzijn.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Natalia Sadinska

Sociaal-cultureel werker bij Piëzo (inZet)

Meedoen en actief zijn in je eigen wijk, sociaal contact, ontwikkelen; belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Piëzo helpt u om aan te sluiten bij uw mogelijkheden en uw talenten, zodat u actief mee kan doen en u (wie weet ook als vrijwilliger) verder kan ontwikkelen.

Contact: telefoon 06-46863212 en e-mail natalia@stichtingpiezo.nl

Kersten Gans

Buurtverbinder van Gro-Up Buurtwerk

De buurtverbinder ondersteunt bewoners(groepen) en vrijwilligers op het gebied van onderlinge samenwerking en uitvoering van projecten. Om de buurten leuker, gezelliger en schoner te maken waarbij de onderlinge ontmoetingen verbeterd worden. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

Contact: telefoon: 06-57989905 en e-mail: kersten.gans@gro-up.nl.

Yolanda Snellaars en Carla van der Mast

Wijck

Wijck levert een bijdrage aan sociale verbinding in de wijk, door de inzet van kunst & cultuur. In dit platform werken wijkbewoners, wijkpartners, het sociaal domein en culturele instellingen samen. Yolanda is programmaregisseur cultuur in de wijk, Carla is als cultuurcoach betrokken in Meerzicht.

Contact: e-mail yolanda@wijck-zoetermeer.nl en carla@wijck-zoetermeer.nl.

Deborah van der Bol

Ambulant hulpverlener Impegno Zoetermeer

Impegno bied tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. Het aanmelden van een traject gaat via de website van Impegno. Om te kunnen starten heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Contact: aanmelden via www.impegno.nl.

Gabrielle Bosman

Combinatiefunctionaris Sport

De Combinatiefunctionaris Sport richt zich op het beweegaanbod in de wijk en helpt de inwoners bij hun vragen over sport en bewegen.

Contact: e-mail g.p.bosman@zoetermeer.nl

Suzanne Blok en Hortance Linger

Wijkcoach Kwadraad

De wijkcoach is het eerste meldpunt waar zorgen gemeld kunnen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. De wijkcoach gaat op huisbezoek of spreekt ergens anders af om de problemen samen aan te pakken of te kunnen doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Contact

Hortance Linger: telefoon 06-34594422 en e-mail h.linger@kwadraad.nl (maandag, dinsdag en vrijdag).

Suzanne Blok: telefoon 06-11882048 en e-mail s.blok@kwadraad.nl.

Miranda Löbker

Praktijkverpleegkundige SGZ

De praktijkverpleegkundige werkt vanuit de huisartsenpraktijk in Meerzicht. In nauwe samenwerking met de huisarts heeft de praktijkverpleegkundige een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen.

Contact: e-mail m.lobker@sgzoetermeer.nl

Mandy van der Laan

Coördinerend begeleider Middin Haagsebos

In de wijk Meerzicht in Zoetermeer ligt het appartementencomplex Haagsebos. In dit complex wonen cliënten en gezinnen onder begeleiding van Middin, tussen de reguliere huurders. Op de begane grond van het complex is een trefpunt dat ondersteuning biedt aan de cliënten en wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor cliënten en andere bewoners.

Contact: telefoon: 06-34886193 en e-mail: m.van.der.laan@middin.nl

Carin Beltvelzen

Cliëntondersteuner MEE

De cliëntondersteuner van MEE kan inwoners van Meerzicht helpen als het even niet zo lekker loopt.

Contact: e-mail c.bentvelzen@meezhn.nl of telefoon 06-23323648 (maandag tot en met donderdag)

Sandy van Koert

Gebiedsconsulent Vidomes

De gebiedsconsulent houdt zich bezig met de leefbaarheid in de complexen van Vidomes en in de directe woonomgeving.

Contact: telefoon 088-845 6600 (klantcontactcentrum) en via e-mail: gc@vidomes.nl.

Wijkagenten Meerzicht

Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid. U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Meer over de wijkagenten in Meerzicht

Handhavers

De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt bijvoorbeeld gelet op overlast door honden, fout geparkeerde voertuigen en de controle op afgegeven vergunningen.

Meer over handhaving in Zoetermeer

Wijkwethouder

Ingeborg ter Laak

Wijkwethouder Meerzicht