Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

  • Erwin Rijk
  • Leon Workala

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl | Contact.

De wijkagenten van Meerzicht zijn te volgen via X | @WijkagMeerzicht en op Instagram | Wijkagenten_Meerzicht.

Spreekuur

Op onderstaande datum kunt u terecht voor het spreekuur van 13.00 tot 14.30 uur aan het Fonteinbos 1b. Een afspraak maken is niet nodig. Na de zomervakantie informeren wij u over nieuwe data en tijden.

  • Maandag 1 juli 2024

Aangifte doen

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein. Alleen op afspraak via www.politie.nl of 0900-8844.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op de website van de politie.