Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

  • Gerard Kiften
  • Ilse van der Meer

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of het contactformulier op www.politie.nl(externe link).

De wijkagenten van Meerzicht zijn te volgen via Twitter: @WijkagMeerzicht(externe link) en op Instagram: wijkagenten_meerzicht(externe link).

Spreekuur

Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur aan de Uiterwaard 21 (gebouw inZet). Een afspraak maken is niet nodig.

Aangifte doen

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein. Alleen op afspraak via www.politie.nl(externe link) of 0900-8844.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op www.politie.nl(externe link).