Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie, vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen.

Sabrina Verbarendse-Kortekaas

Wijkregisseur

U kunt bij de wijkregisseur terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijken Buytenwegh en De Leyens, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Contact: via het contactformulier of telefonisch via 14 079

Danique Turpijn

Wijkondersteuner

Danique ondersteunt de wijkregisseur van Buytenwegh De Leyens bij het werk in de wijk.

Yvonne van Wingerde

Gebiedsbeheerder

De gebiedsbeheerder verbindt voor Buytenwegh en De Leyens (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Bewoners kunnen bij de gebiedsbeheerder terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte.

Contact: telefoon 14 079

Jack van Winden

Toezichthouder Buytenwegh De Leyens

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Buytenwegh en De Leyens en is het aanspreekpunt voor bewoners bij vragen hierover.

Contact: telefoon 14 079

Debby Vis

Projectmanager/contractmanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor al het onderhoud voor de wijken Buytenwegh en De Leyens.

Contact: telefoon 14 079

Jacqueline Gravesteijn

Buurtverbinder van Gro-up Buurtwerk

De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

Contact: telefoon 06-82083172 en e-mail jacqueline.gravesteijn@gro-up.nl

Geert van Rijn en Carlos Thieleman

Jongerenwerkers van Gro-up Buurtwerk

De Jongerenwerker richt zich op talentontwikkeling van jongeren en jeugd van 12-, door sport- en culturele activiteiten te organiseren die aansluiten bij de wensen van de jongeren. Input voor activiteiten is altijd van harte welkom en alles is altijd bespreekbaar. Heb je een idee of een (persoonlijke) vraag, neem dan contact op.

Contact: telefoon 06-22770990 en e-mail geert.vanrijn@gro-up.nl

Nathalie Klamer

Ouderenadviseur bij InZet

De ouderenadviseur van InZet is er voor alle zelfstandig wonende senioren en hun naasten. U kunt bij de ouderenadviseur terecht voor vragen, ondersteuning of advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer, administratie en financiën.

Contact: telefoon 088-0234213 en e-mail n.klamer@inzet-indewijk.nl

Ineke Hermus

Sociaal makelaar Palet Welzijn/InZet

De sociaal makelaar helpt mensen bij het vinden van een goede daginvulling, zoals activiteiten of vrijwilligerswerk.

Contact: e-mail: i.hermus@paletwelzijn.nl

Christa de Jonge

Sociaal-cultureel werker bij Piëzo (inZet)

Meedoen en actief zijn in je eigen wijk, sociaal contact, ontwikkelen; belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Piëzo helpt u om aan te sluiten bij uw mogelijkheden en uw talenten, zodat u actief mee kan doen en u (wie weet ook als vrijwilliger) verder kan ontwikkelen.

Contact: telefoon 06-18543845 en e-mail c.dejonge@inzet-indewijk.nl

Stephanie

Meerpunt

Iedere ouder of opvoeder kan bij het Meerpunt terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u terecht bij het Meerpunt.

Contact: telefoon 079-331 0325, WhatsApp 06-25707731 en e-mail: meerpunt@zoetermeer.nl

Hedy Schoop

Preventieverpleegkundige Plicare

De preventieverpleegkundige ondersteunt wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past.

Contact: telefoon 06-46361284 en e-mail hedy.schoop@plicare.nl

Linda Spanjersberg

Zorgmanager Stichting Middin

Contact: per e-mail via l.spanjersberg@middin.nl of telefoon 06-18189742

Lisa Garone

Wijkcoach Kwadraad

De wijkcoach is het eerste meldpunt waar zorgen gemeld kunnen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. De wijkcoach gaat op huisbezoek of spreekt ergens anders af om de problemen samen aan te pakken of te kunnen doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Contact: telefoon 06-34594429 of 088-900 4000 en e-mail l.garone@kwadraad.nl

Wijkagenten Buytenwegh De Leyens

Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid. U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Meer over de wijkagenten in Buytenwegh en De Leyens

Handhavers

De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en de naleving van verleende vergunningen.

Meer over handhaving in Zoetermeer

Wijkwethouders

Buytenwegh: Bouke Velzen
De Leyens: Ronald Weerwag

Wijkwethouders Buytenwegh De Leyens

In het wijkteam zitten verder vertegenwoordigers vanuit corporaties Stedelink en De Goede Woning, buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Palet Welzijn, Stichting georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (praktijkverpleegkundigen), het jongerenwerk van Buurtwerk, Werken Sterkt en Middin.

De contactgegevens van deze partijen vindt u op hun eigen website, of via www.zoetermeerwijzer.nl | Organisaties.