Wijkagenten Buytenwegh De Leyens

Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

Buytenwegh

  • Gijsbert Verhoeff
  • Gerrit Schreve

De Leyens

  • Rob Doorneveld

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl | Contact.

Spreekuur

Wijkagenten Buytenwegh:
Elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur aan de Teldersrode 25 (gebouw Reakt/Piëzo). Een afspraak maken is niet nodig.

Wijkagent De Leyens:
Elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur aan de Gondelkade 33 (gebouw Vidomes). Een afspraak maken is niet nodig.

Aangifte doen:

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein. Alleen op afspraak via www.politie.nl of 0900-8844.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op de website van de politie.

Wijk en Agent Samen (WAS)

De wijkagenten doen mee aan het project Wijk en Agent Samen, oftewel WAS Buytenwegh en WAS-De Leyens. WAS is een initiatief van Politie Haaglanden en de bewoners van Buytenwegh en De Leyens om samen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

V.l.n.r.: Rob Doorneveld (wijkagent De Leyens) en Gijsbert Verhoeff (wijkagent Buytenwegh)