Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), is een overzicht van uw persoonlijke gegevens. Het uittreksel persoonsgegevens kunt u alleen online aanvragen met DigiD.

Let op! Er is een verschil tussen een uittreksel BRP en een uittreksel (afschrift) Burgerlijke stand.

Een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)

 • Hierop staan persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats.
 • Vraagt u aan in de gemeente waar u woont.
 • Heet ook wel 'uittreksel bevolkingsregister'.
 • Wordt bijvoorbeeld gevraagd door een woningbouwvereniging.

Een uittreksel (akte of afschrift) Burgerlijke Stand

 • Hierop staan gegevens over één van de volgende gebeurtenissen: geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap, echtscheiding.
 • Vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond
 • Meer informatie en aanvragen via Akte of afschrift burgerlijke stand

Uittreksel ouderlijk gezag

Heeft u een uittreksel nodig waarop het ouderlijk gezag staat? Dit uittreksel vraagt u op bij het Gezagsregister.

Wat u moet weten

Het uittreksel kan worden aangevraagd door:

 • de persoon zelf
 • ouder, voogd of verzorger van een kind woonachtig op hetzelfde adres
 • echtgenoot of partner (geregistreerd) woonachtig op hetzelfde adres
 • curator voor onder curatele gestelde(n)

Elke meerderjarige kan een ander machtigen om een uittreksel aan te vragen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn.

Hoe ziet het uittreksel eruit?

U krijgt een uittreksel op wit papier met een gemeentestempel en een handtekening.

Een uittreksel voor internationaal gebruik krijgt u op gewaarmerkt papier met een gemeentestempel en een handtekening.

Reizen met minderjarige kinderen

Reist u met (een) minderjarig(e) kind(eren) naar het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat u het ouderlijk gezag heeft. Meer informatie over welke documenten u nodig heeft kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid | Reizen met kinderen.

Het uittreksel wat u nodig heeft is het "uittreksel internationaal gebruik". U kunt ook een (internationaal) uittreksel krijgen waarop specifiek het gezag over het kind staat. Dit uittreksel kunt u niet online aanvragen. Bel hiervoor met 14 079 om een afspraak te maken.

Soorten uittreksels

U kunt verschillende uittreksels aanvragen. Hieronder ziet u welke gegevens op welk uittreksel staan. Onder 'Te downloaden' kunt u voorbeelden per uittreksel downloaden.

UittrekselGegevens
BasisBSN, naam, voornaam, geboortedatum en plaats, geslacht, adres, postcode, woonplaats
Internationaal gebruikland, gemeente, adres, naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en plaats, nationaliteit, burgerlijke staat, datum opneming BRP, gegevens ouders
Pensioenbasis + nationaliteit, gegevens huwelijk
Verzekering/lijfrentenaam, voornaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats
Woningcorporatiebasis + gegevens huwelijk, adreshistorie
1basis + nationaliteit
2basis + datum vestiging in Nederland, adreshistorie (vanaf 1994)
3basis + nationaliteit, burgerlijke staat, gegevens huwelijk
4basis + nationaliteit, burgerlijke staat, datum vestiging in Nederland, gegevens ouders, adreshistorie (vanaf 1994), gegevens huwelijk, gegevens kinderen

Aanvragen

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Let op! In sommige gevallen is het niet mogelijk om het uittreksel online aan te vragen*. Dit blijkt vanzelf als u het online formulier invult. Is dit bij u het geval? Dan moet u een afspraak maken om langs te komen bij de balie van het Publieksplein. Bel dan voor een afspraak met 14 079.

* Bijvoorbeeld een uittreksel voor een woningbouwvereniging of een uittreksel van uw kind(eren) als u niet op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Kosten

OmschrijvingKosten
uittreksel basisadministratie (online aanvraag)€ 12,48
uittreksel basisadministratie (balie) (alleen in uitzonderingsgevallen) € 17,48

Hoe lang duurt het?

 • Uittreksel online aangevraagd op werkdag vóór 13.00 uur > uittreksel wordt dezelfde werkdag per post verstuurd.
 • Uittreksel online aangevraagd op werkdag ná 13.00 uur > uittreksel wordt de eerstvolgende werkdag per post verstuurd.
 • Let op! Het hangt van PostNL af wanneer u het uittreksel ontvangt. Hierop hebben wij geen invloed. PostNL bezorgt brieven binnen Nederland van dinsdag tot en met zaterdag. Kijk voor meer informatie over bezorging van post op de website van PostNL.
 • Een uittreksel aangevraagd bij de balie, kunt u na betaling, direct meenemen (aanvraag aan de balie alleen in uitzonderingsgevallen!).