De gemeente Zoetermeer beschikt over een bodemkwaliteitskaart die is opgesteld in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-Holland. De bodemkwaliteitskaart(externe link) deelt de gemeente Zoetermeer in zones met elk een specifieke milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Of een partij grond herbruikbaar is of niet is afhankelijk van de kwaliteit van de ontgraven grond in combinatie met de functie van de locatie waar de grond zal worden toegepast. De Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart maken het mogelijk om partijen grond uit te wisselen zonder of met een beperkte partijkeuring.

Hergebruik van grond dient altijd te worden gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link). Op de online bodemkwaliteitskaart(externe link) kunt u nagaan of een partij grond herbruikbaar is en waar.