Toepassen van grond

De gemeente Zoetermeer beschikt over een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer. De bodemkwaliteitskaart deelt de gemeente Zoetermeer in zones met elk een specifieke bodemkwaliteit en bodemfunctie. Hiermee kan worden bepaald of vrijkomende grond en bagger binnen gemeente Zoetermeer nuttig kan worden hergebruikt. In de Nota bodembeheer wordt weergegeven hoe de bodemkwaliteitskaart gebruikt wordt.

Of een partij grond herbruikbaar is, is afhankelijk van de kwaliteit van de ontgraven grond in relatie met de functie van de locatie waar de grond zal worden toegepast. De Nota Bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021 maken het mogelijk om partijen vrijkomende grond zonder extra bodemonderzoek elders in Zoetermeer te kunnen hergebruiken. Er moet alleen een historische check worden uitgevoerd om na te gaan of de bodemkwaliteit nog overeenkomt met de kwaliteit en de zone van de bodemkwaliteitskaart.

Hergebruik van grond dient wel altijd vooraf te worden gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Op de online Viewer bodemkwaliteitskaart kunt u met zoekfuncties nagaan of een partij grond herbruikbaar is en waar.