Subsidie - Integraal werken aan een gezonde stad

De vraag naar zorg in Nederland groeit, terwijl er geen zorgpersoneel, mantelzorgers en middelen bij komen. Eén van de oplossingen om in de toekomst de vraag naar zorg en welzijn nog aan te kunnen, is door meer in te zetten op preventie, het voorkómen van ziekte. De gemeente wil daarom dat álle inwoners in Zoetermeer gezond kunnen leven. Waarbij ze geen stress hebben over geld, kunnen meedoen in de maatschappij, kunnen sporten, sociale contacten hebben, een fijne leefomgeving en toegang tot zorg en ondersteuning.

In het plan 'Integraal werken aan een gezonde stad' staat hoe we dit willen bereiken. Heel belangrijk daarbij is de samenwerking met andere organisaties op het gebied van onder andere zorg, welzijn en cultuur. Zij zijn een onmisbare schakel. Hierbij roepen we hen op om samen met ons te werken aan een gezond Zoetermeer. Dus ziet u een kans? Heeft uw organisatie een manier om bij te dragen aan de doelen in ons plan 'Integraal werken aan een gezonde stad'? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de uitvoering van jullie plan(nen).

Alle informatie over de subsidieregeling kunt u ook lezen in de Subsidieregeling Integraal werken aan een gezonde stad (pdf)

Hoe werkt het?

Vul onder 'aanvragen' het formulier in en stuur uw projectplan samen met een begroting mee. 

Waar moet het plan aan voldoen?

Uw plan moet bijdragen aan één van de volgende doelen:

  • Het zorgen voor een gezonde leefomgeving.
  • Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis van inwoners.
  • Het bevorderen van een gezonde leefstijl.
  • Het versterken van mentale gezondheid en/of weerbaarheid van inwoners.
  • Het bevorderen van gezond en fit ouder worden.

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag voor subsidie?

Na 30 april 2024 kijken wij hoe uw plan aansluit bij de genoemde doelen. Dat doen we met een afwegingskader waarbij we punten geven. Bij minimaal 70 van de 100 te behalen punten krijgt de aanvraag mogelijk subsidie. 

Of u ook daadwerkelijk subsidie krijgt, hangt af van het totaal aantal aanvragen dat wij binnen krijgen en het aantal punten dat per aanvraag wordt toegekend. De aanvragen met de meeste punten krijgen subsidie totdat het subsidieplafond is bereikt.  

Aanvragen

Voor activiteiten gehouden in 2024

Kunt u tot en met 19 mei 2024 subsidie aanvragen.

Voor activiteiten gehouden in 2025

Kunt u vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2024. Uiterlijk 30 november van dit jaar nemen wij een beslissing over uw aanvraag. U krijgt in december een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet krijgt. 

Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als uw aanvraag op tijd en compleet met alle bijlagen door ons is ontvangen.

Aanvragen subsidie integraal werken aan een gezonde stad

Meesturen met de aanvraag:

  • Projectplan.
  • Begroting.

Zorg dat u deze bijlagen digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen.

Verantwoorden subsidie

Moet u de subsidie verantwoorden? Vul dan onderstaand formulier in:

Verantwoorden subsidie integraal werken aan een gezonde stad

Kijk in uw verleningsbeschikking welke gegevens u moet meesturen. 

Hoelang duurt het?

We nemen binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn een besluit over uw aanvraag.

Contact subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.