Stukken van adviescolleges

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W) kunnen één of meerdere adviescolleges of -commissies opzetten. Een adviescommissie of adviescollege is een groep mensen die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Denk bijvoorbeeld aan adviezen op het terrein van wonen, zorg en welzijn van de Adviesraad Sociaal domein.

Op deze pagina vindt u straks de adviezen uit de categorie Adviezen van de Woo (Wet open overheid). Het gaat daarbij om adviezen van een adviescollege, een adviescommissie of een andere partij van buiten de gemeente aan wie advies is gevraagd.

Naast de adviezen moeten de gemeenteraad en het college van B&W straks ook de adviesaanvragen openbaar maken.

Het openbaar maken in de categorie Adviezen is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop adviezen verplicht openbaar worden gemaakt, wordt op een later moment via een Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment moet de gemeente nieuwe adviezen en adviesaanvragen openbaar maken.