Splitsingsvergunning

Onder een splitsing wordt het splitsen van een wooncomplex in individuele appartementsrechten verstaan. Voor het uitvoeren van een dergelijke splitsing heeft u altijd een Splitsingsvergunning nodig als een van de woningen:

 • Een sociale huurwoning is met een huurprijs lager dan € 808,06 per maand.
 • Een middenhuurwoning is met een huurprijs lager dan € 1141,96 per maand of 189 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). 

Een Splitsingsvergunning mag u alleen voor een woning aanvragen en niet voor bijvoorbeeld een kantoor.

Aanvragen

Splitsingsvergunning

Meesturen met de aanvraag

Met de aanvraag moet u onderstaande bijlagen meesturen. Zorg dat u deze digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen.

 • Een splitsingsplan dat voldoet aan artikel 109 lid 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Een motivering voor de aanvraag tot splitsing
 • Een taxatierapport van het gebouw, opgesteld door een beëdigd makelaar. In het rapport moet staan:
  • De tot aparte woonruimte bestemde gedeelten van het gebouw.
  • Een beschrijving en beoordeling van de staat van onderhoud van het gebouw.
  • De huurprijzen van de tot aparte woonruimte bestemde gedeelten.

Let op! Soms moet u ook een Omgevingsvergunning aanvragen, bijvoorbeeld omdat u gaat (aan)bouwen of verbouwen. 

Kosten

OmschrijvingKosten
Splitsingsvergunning € 84,55

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.