Onder een splitsing wordt het splitsen van een wooncomplex in individuele appartementsrechten verstaan. Voor het uitvoeren van een dergelijke splitsing heeft u altijd een Splitsingsvergunning nodig.

Een Splitsingsvergunning mag u alleen voor een woning aanvragen en niet voor bijvoorbeeld een kantoor.

Wat moet u doen?

Vul onder 'Aanvragen' het formulier Splitsingsvergunning in.

Let op! Soms moet u ook een Omgevingsvergunning aanvragen, bijvoorbeeld omdat u gaat (aan)bouwen of verbouwen. 

Aanvragen

Splitsingsvergunning

Meesturen met de aanvraag

Met de aanvraag moet u onderstaande bijlagen meesturen. Zorg dat u deze digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen.

  • Een splitsingsplan dat voldoet aan artikel 109 lid 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Een motivering voor de aanvraag tot splitsing
  • Een taxatierapport van het gebouw, opgesteld door een beëdigd makelaar. In het rapport moet staan:
    • De tot aparte woonruimte bestemde gedeelten van het gebouw.
    • Een beschrijving en beoordeling van de staat van onderhoud van het gebouw.
    • De huurprijzen van de tot aparte woonruimte bestemde gedeelten.

Kosten

OmschrijvingKosten
Splitsingsvergunning € 82,65

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.