Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen.

Wat u moet weten

Alle lokale bedrijven (ook zzp'ers) kunnen zich aanmelden voor het gratis SEBO keurmerk.

In aanmerking komen bedrijven die van meerwaarde zijn voor Zoetermeer en dit zichtbaar maken door onder andere:

 • Het inzetten voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.
 • Het effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel.
 • Het ondersteunen van doelen gerelateerd aan Zoetermeer.
 • Het ondernemersklimaat actief verbeteren, pro actieve houding en successen delen.
 • Samenwerking zoeken met andere partijen bijvoorbeeld met de gemeente of het onderwijs.

Aanvragen

Uw bedrijf kan een SEBO keurmerk aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw bedrijf voert een zorgvuldig personeelsbeleid.
 • Uw bedrijf onderneemt activiteiten voor het vergroten van de werkgelegenheid.
 • Uw bedrijf onderneemt activiteiten om de samenwerking met het onderwijs te verbeteren.
 • Uw bedrijf zet zich in voor sociale- en maatschappelijke doelen in Zoetermeer.

Lees meer over de criteria voor het SEBO keurmerk.

SEBO keurmerk, aanvragen

Hoelang duurt het?

 • Wij leggen uw aanvraag eerst voor aan de leden die in het bezit zijn van het SEBO keurmerk. Dit gebeurt tijdens de SEBO bijeenkomsten (gemiddeld 3 per jaar).
 • Na akkoord van de leden volgt er een startgesprek met een huidig SEBO lid en de SEBO projectleider.
 • Na een positief gesprek volgt er een aspirant lidmaatschap voor 1 jaar. 
 • Een jaar na de aanvraag vindt er een audit plaats.