De Sociaal Economische Agenda (SEA) is een uniek, breed samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, belangenorganisaties en de gemeente. Samen zetten zij zich in voor een economisch gezond en sociaal Zoetermeer. Bedrijven en overheid hebben elkaar nodig om echte veranderingen te kunnen realiseren.

De SEA werkt aan:

  • het verbeteren van het ondernemersklimaat;
  • het vergroten van de werkgelegenheid;
  • het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden;
  • het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Deze brede doelstellingen zijn vertaald naar concrete projecten, vastgelegd in een convenant voor de periode 2014-2018.

Meedoen?

De SEA is een platform voor heel ondernemend Zoetermeer. Iedereen is welkom om mee te denken over projecten en bij te dragen aan bijvoorbeeld het Ondernemershuis. De SEA biedt u een breed netwerk waarin u rechtstreeks contact heeft met de gemeente, belangenorganisaties en andere bedrijven. Regelmatig zijn er interessante congressen en workshops. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via sea@zoetermeer.nl.

Nieuws over de SEA leest u via de nieuwsbrief van Ter Zake Het Ondernemershuis.

Meer informatie: SEBO keurmerk aanvragen.