Bent u scholier of student en tussen de 18 en 30 jaar oud? Dan krijgt u mogelijk een bijdrage om de kosten van school en/of studie te betalen. Dit heet een 'tegemoetkoming in de schoolkosten'. Het hangt af van de schoolsoort en uw nationaliteit of en hoeveel tegemoetkoming u krijgt.

De tegemoetkoming vraagt u aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wat u moet weten

Kijk op de website van de Rijksoverheid | voortgezet onderwijs voor meer informatie over:

  • de verschillende soorten tegemoetkomingen
  • de voorwaarden waar u aan moet voldoen
  • hoe en waar u een aanvraag kunt indienen

Zit u op een particuliere school? Informeer dan bij de school naar de mogelijkheden.

Schoolspullen / schoolkosten

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met weinig geld. Stichting Leergeld krijgt subsidie van de gemeente om schoolgaande kinderen te helpen.

Voor hulp bij het kopen van schoolspullen komen in aanmerking:

  • Schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar.
  • Het kind moet in Zoetermeer wonen.
  • Het kind komt uit een huishouden met een inkomen van niet hoger dan 120-130% van het sociaal minimum (zie: bijstandsnormen) of er zijn aantoonbare hoge schulden.
  • Het gaat om kosten die gemaakt moeten worden om mee te kunnen doen aan het verplichte onderwijsprogramma (bijvoorbeeld: schrijfgerei, passers, verplichte gymkleding, woordenboeken, atlassen enzovoort).

U kunt in de periode van 2 januari tot en met 31 oktober een aanvraag doen voor een Schoolspullenpas (betaalpas) bij Stichting Leergeld. U kunt de Schoolspullenpas gebruiken in de periode van 1 juni tot en met 31 oktober.

Houdt u er rekening mee dat u inzicht moet geven in uw financiële situatie zodat Stichting Leergeld kan bepalen wat nodig is.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage komt niet in aanmerking voor vergoeding. Het gaat alleen om vergoeding voor zaken die nodig zijn om het onderwijsprogramma te kunnen volgen.

Andere kosten

Stichting Leergeld biedt meer hulp dan alleen voor schoolkosten. Kijk op de website van Stichting Leergeld voor meer informatie.