Rotonde adopteren

De Zoetermeerse rotondes zijn erg in trek. Dit betekent dat er meer geïnteresseerden zijn dan dat er vrije rotondes zijn. Om elk(e) bedrijf/instelling/stichting een gelijke kans te geven, zetten wij op dit moment alle geïnteresseerden op een wachtlijst.

In Zoetermeer is het voor bedrijven mogelijk om een rotonde te adopteren. Het bedrijf dat de rotonde adopteert, neemt het onderhoud en beheer van de gemeente over. Dit betekent dat het bedrijf ervoor zorgt dat de rotonde er goed uitziet. Als tegenprestatie daarvoor mag op de rotonde een reclamebord geplaatst worden met daarop de bedrijfsnaam en het logo van de adopterende partij.

Aanvragen

Heeft u interesse voor adoptie van een rotonde? Vul dan het contactformulier in of bel met 14 079.

Kosten

De kosten voor inrichting en onderhoud van de rotonde zijn voor rekening van het adopterende bedrijf. Ook de kosten voor het aanvragen van een eventuele Omgevingsvergunning zijn voor eigen rekening.