Als u met uw kind naar het buitenland reist, heeft uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Daarnaast kan u toestemming nodig hebben van de andere ouder als u alleen met uw minderjarige kind wilt reizen.

Wat moet u doen?

Uw kind reist met een andere volwassene

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en met een andere volwassene naar het buitenland reist, is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s). Denk bijvoorbeeld aan een vakantie met een opa, oma of de ouders van een vriendje. Dit regelt u met het formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland.

U heeft alleen het ouderlijk gezag

Heeft u als ouder alléén het ouderlijk gezag (eenhoofdig) en wilt u met uw kind reizen? Dan moet u kunnen aantonen dat u het ouderlijk gezag heeft. Meer informatie over welke documenten u nodig heeft kunt u vinden op de website van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Uittreksel ouderlijk gezag

Heeft u een uittreksel nodig waarop het ouderlijk gezag staat? Dit uittreksel vraagt u op bij het Gezagsregister.

Internationaal BRP uittreksel?

Heeft u het uittreksel nodig voor het reizen met minderjarige kinderen? Dan wordt soms óók een internationaal BRP uittreksel gevraagd. Dat uittreksel kunt u niet opvragen via het Gezagsregister, maar moet u aanvragen bij de gemeente (bel hiervoor met 14 079). Daarna moet u het internationaal BRP uittreksel toevoegen aan het toestemmingsformulier reizen met minderjarigen.