Het belangrijkste orgaan van de gemeente is de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt door de inwoners gekozen. De gemeenteraad bepaalt de belangrijkste punten van het beleid. Ook controleert zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Op de pagina Burgemeester en wethouders leest u kort over de organisatie van de gemeente.

Op de website Werken bij Zoetermeer staat informatie over welke afdelingen er zijn en welke taken deze afdelingen uitvoeren.

Op de pagina Contact staat hoe u de gemeente kunt bereiken.