Vragen en antwoorden opvang statushouders in NH Hotel

Waarom worden er statushouders opgevangen in Zoetermeer?

Statushouders zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Deze vluchtelingen worden aan een gemeente gekoppeld. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente een plek moet geven om te wonen. Dit noem je een taakstelling. De mensen die in het hotel verblijven zijn gekoppeld aan de gemeente Zoetermeer en zijn in afwachting van een huis in onze gemeente.

Wanneer komen de statushouders aan in het NH Hotel?

Zij zijn op donderdag 21 december 2023 aangekomen in het hotel.

Hoelang verblijven de statushouders in het NH Hotel?

De opvang in het hotel is tijdelijk. In principe heeft de gemeente 6 maanden de tijd om statushouders een vaste woonruimte aan te bieden. Hierover worden afspraken gemaakt met de woningbouwverenigingen.

Waar gaan de statushouders na die 6 maanden naartoe?

Het doel is om binnen 6 maanden een vaste woonruimte te vinden. Het is nog niet besloten waar statushouders naartoe gaan als er na 6 maanden geen vaste woonplek voor hen gevonden is. Ze gaan in ieder geval niet terug naar een asielzoekerscentrum of naar de noodopvang in de voormalige gevangenis.

Wat is de samenstelling van de groep statushouders?

De groep statushouders bestaat vooral uit gezinnen en alleenstaande mannen.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder?

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. Hij of zij vraagt om bescherming als vluchteling en wacht op de beslissing van de overheid. Als een asielzoeker een verblijfsvergunning (een vergunning om in Nederland te blijven) krijgt, wordt hij of zij een statushouder.

Waarom is er voor een hotel gekozen als opvanglocatie?

Dit heeft te maken met de hotel- en accommodatieregeling (HAR). Deze regeling zorgt ervoor dat statushouders die wachten op een definitieve woonplek, alvast in hun toekomstige gemeente kunnen wonen. Bijvoorbeeld in een hotel of recreatiewoning. Op deze manier kunnen zij ook eerder beginnen met hun inburgeringstraject. Ook wordt de druk op het asielzoekerscentrum hiermee verlicht en dus de druk op Ter Apel.

Wie betaalt de kosten van het hotel?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betaalt de kosten van de opvang voor een periode van 6 maanden. Als de opvang in het hotel langer duurt dan 6 maanden, zijn de kosten voor de opvang van de statushouders voor de gemeente Zoetermeer.

Wat doen de statushouders in het hotel overdag?

De statushouders zijn verplicht om in te burgeren. Dit inburgeringsproces wordt geregeld via de gemeente. Statushouders hebben de mogelijkheid om te werken.

Ik wil graag helpen, kan dat?

Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u op www.coa.nl | Vrijwilligerswerk.

Hoe worden buurtbewoners geïnformeerd?

Er is op 13 december een brief verstuurd naar de omwonenden van het NH Hotel. Hierin stond meer informatie over de opvang.

Ik heb vragen en/of maak me zorgen. Waar kan ik dit delen?

Als u vragen heeft of zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar projecten.pmv@zoetermeer.nl.