Op deze pagina vindt u straks openbaar gemaakte documenten uit de categorie Onderzoeken. Het gaat om onderzoeksrapporten die

  • gaan over of gemeentelijke organisatie goed werkt.
  • gaan over de voorbereiding of de beoordeling van beleid. Daarbij horen ook rapporten over de uitvoering, naleving en handhaving.
  • niet om bijzondere gevallen gaan.

De Woo verplicht alleen het openbaar maken van onderzoeksrapporten (binnen 4 weken na ontvangst). Andere stukken die bij een onderzoek horen, worden niet openbaar gemaakt. Interne audits en juridische adviezen hoeven ook niet openbaar gemaakt.

Het openbaar maken van documenten in de categorie Onderzoeken is nog niet verplicht. Dit wordt al wel voorbereid. De datum waarop openbaarmaking van onderzoeksrapporten verplicht wordt, wordt op een later moment via een Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment moeten nieuwe onderzoeksrapporten openbaar worden gemaakt.