Meldpunt ongewenst verhuurderschap

De Wet Goed Verhuurderschap is op 1 juli 2023 ingegaan. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals intimidatie, woondiscriminatie, een te hoge borg en onredelijke servicekosten tegen te gaan en te voorkomen. Hiervoor is het Meldpunt ongewenst verhuurderschap ingericht.  

Wat moet u weten?

Voor wie is het Meldpunt ongewenst verhuurderschap?

Het meldpunt is voor mensen die een woning zoeken en huurders van: 

 • Particuliere verhuurders.
 • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders).
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen.

Wat kunt u melden?

U kunt bij het meldpunt terecht met klachten over de volgende onderwerpen:

 • Discriminatie.
 • Intimidatie.
 • Als de waarborgsom (dit is het extra bedrag dat u vooraf betaalt maar terugkrijgt als u geen schade maakt) hoger is dan 2 keer de kale huurprijs (kale huur is de huur van uw woning. Zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld gas en licht).
 • Als de verhuurder de huurovereenkomst niet schriftelijk vastlegt.
 • Dubbele kosten van verhuurbemiddelaars.
 • Als de verhuurder geen schriftelijke informatie geeft over de volgende zaken:
  • Uw rechten en plichten als huurder van een woning.
  • De waarborgsom.
  • Waar u terecht kunt met klachten over het onderhoud van het gehuurde.
  • Adres en telefoonnummer van de gemeente.
  • De precieze omschrijving van de kosten die u moet betalen voor bijvoorbeeld huurverhoging of verwarming en elektra.

Huurt u van een woningcorporatie?

Meldingen over de woningcorporatie kunt u niet via dit meldpunt doen. Huurt u bij een woningcorporatie? Neem dan contact op met de woningcorporatie waar u de woning van huurt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bij een van de volgende organisaties terecht:

Melding doen

Houdt een verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u dit op de volgende manieren melden:

Online

Melding ongewenst verhuurderschap

Bellen

Bel met telefoonnummer 14 079

Langskomen

Kom naar de balie op het stadhuis. U kunt daar een formulier invullen en inleveren. Binnen 5 werkdagen nemen wij dan contact met u op.

Let op! 
Doet u anoniem een melding? Dan krijgt u geen informatie over de beoordeling en afhandeling van uw melding.

Wat gebeurt er als u een melding heeft gedaan?

Wij bekijken en beoordelen uw melding. Daarna nemen wij contact met u op over de verdere stappen. Dit is niet mogelijk als u anoniem een melding doet. In overleg met u kunnen wij met de verhuurder in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over hoe de verhuurder wel aan de Wet goed verhuurderschap kan voldoen. Ook kunnen wij de verhuurder een waarschuwing of een boete geven.

Hoelang duurt het?

Wij nemen uw melding binnen 5 werkdagen in behandeling.