Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope- en middenhuurwoning te mogen wonen. U heeft deze vergunning nodig als:

 • U een goedkope woning gaat huren van een particuliere verhuurder, met een huurprijs lager dan € 752,33 per maand.
 • U een middenhuurwoning gaat huren met een huurprijs lager dan € 1010,84 per maand of 189 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

Inkomensgrenzen

Type huurBelastbaar inkomen per huishouden per jaar
Sociale huurmaximaal € 48.300,00
Middenhuurmaximaal € 66.439,84 voor eenpersoonshuishouden
maximaal € 76.439,84 voor meerpersoonshuishouden

Huren van een woningcorporatie

U heeft géén huisvestingsvergunning nodig als u een woning huurt van:

 • De Goede Woning
 • Mooiland
 • Vestia
 • Vidomes

Aanvragen

 • Download hieronder het het formulier 'Aanvraag huisvestingsvergunning'.
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Stuur het ondertekende formulier met alle bijlagen naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling VVH 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Meesturen met het formulier

Van uzelf en van alle personen die meeverhuizen:

 • Kopie identiteitsbewijs (of verblijfsdocument).
 • Kopie salarisstrook of een overzicht van uw uitkering van de laatste 3 maanden.

+ Bij ondernemers:

 • Een officiële verklaring van uw boekhouder of accountant met de onderstaande gegevens*:
  • Uw huidige bruto inkomen.
  • Een jaarrekening van het voorgaande jaar.
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

* Als u en/of meeverhuizende personen deze documenten niet kunnen aanleveren:

 • Een verklaring van het geregistreerde inkomen over het voorgaande jaar.
  of
 • Een definitieve belastingaanslag inkomstenbelasting van het voorgaande jaar.

De gemeente kijkt of uw inkomen en de grootte van uw gezin in verhouding staan tot de huurprijs en de woonoppervlakte. Is dat het geval? Dan krijgt u de vergunning.

Kosten

Een huisvestingsvergunning kost € 32,32. Hiervoor krijgt u apart van het besluit een aanslag.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangt van uw aanvraag met alle bijbehorende stukken.