Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

  • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
  • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
  • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Wat moet u doen?

Check online op Omgevingsloket.nl of uw bouwplannen vergunning vrij zijn. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.

U heeft meestal geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Wel zijn er een aantal regels. U moet bijvoorbeeld voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook moet u voldoen aan onderstaande overige regels. Voldoet u hier niet aan? Dan heeft u een vergunning nodig.

Regels mantelzorgwoning

  • In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
  • U moet zich houden aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
  • U mag alleen begane grond van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • Bouwt u een bestaand bouwwerk bij het huis om tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen.
  • Woont u buiten de bebouwde kom en kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning van maximaal 100m²? Dan zijn er geen extra voorwaarden voor een bebouwingsoppervlakte.
  • Als de mantelzorg eindigt, mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet de keuken, toilet en badkamer wel verwijderen.

Mantelzorgwoning in beschermd stadsgezicht of monument

Woont u in een beschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

Kosten

Omgevingsoverleg

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over één of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, dan betaalt u: 

OmschrijvingKosten
Voor het 1e overleg€ 1.000,00
Voor het 2e overleg€ 1.000,00
Bij schriftelijke afdoening€ 800,00

Behandelen aanvraag

Voor het behandelen van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen moet u deze kosten betalen.

Het tarief voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een project:

OmschrijvingKosten
Bouwkosten tot € 50.0002,5% van de bouwkosten met een minimum van € 302,00
Bouwkosten € 50.000 tot € 500.0002,5% van de bouwkosten
Bouwkosten € 500.000 of meer2,5% van de bouwkosten met een maximum van € 800.000,00

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.