Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Uitvaartondernemers kunnen ook online aangifte van overlijden doen.

Wat u moet doen

 • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

 • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • een afschrift van de overlijdensakte.

Voor het doen van aangifte van overlijden moet u een online een afspraak maken (zie 'Online regelen').

Voor uitvaartondernemers

Bent u uitvaartondernemer? Dan kunt u ook online aangifte van overlijden doen (zie 'Online regelen'). U hoeft dan niet naar het stadhuis te komen.

Voor het doen van online aangifte heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. U kunt dit aanvragen op de website: www.eherkenning.nl.

Overlijden in het buitenland

Meer informatie over wat u moet regelen bij overlijden in het buitenland kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Online Regelen

Voor uitvaartondernemers:

 • U kunt online aangifte van overlijden doen. U hoeft dan niet naar het stadhuis te komen.
 • Voor het invullen van het formulier heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig.
 • Bewijsdocumenten, zoals een doktersverklaring, stuurt u online met het formulier mee.
 • De originele, ondertekende documenten stuurt u later per post naar de gemeente.
 • U mag deze documenten 'opsparen' eens per week sturen naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Burgerlijke Stand 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Aangifte overlijden

Verlof online ontvangen

Het verlof tot begraven of cremeren krijgt u online in een beveiligde omgeving.

Doet u aangifte vóór 11.00 uur? Dan krijgt u het verlof dezelfde werkdag uiterlijk 14.00 uur. De papieren versie van het verlof sturen wij mee met de overlijdensakte. Dit gaat per 24-uurs post en wordt bezorgd op dinsdag tot en met zaterdag.

Afspraak maken

Afspraak overlijden aangifte

Naar de afspraak neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.

En als u verlof tot begraven/crematie nodig heeft:

 • Verklaring van overlijden.
 • Verklaring over oorzaak van overlijden (de zogenaamde 'B-verklaring'). Deze verklaring zit in een gesloten envelop (en mag niet worden geopend). De envelop wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar het Centraal Bureau voor de Statistiek gestuurd.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

U betaalt de kosten bij de aangifte van overlijden. Aan de balie kunt u alleen pinnen.

OmschrijvingKosten
afschrift / uittreksel€ 14,00
uitstel begraven / crematie€ 11,49

Tips

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.