Het is belangrijk dat een kinderopvang van goede kwaliteit is. Biedt u kinderopvang? Dan krijgt u elk jaar controle door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Is de kwaliteit van de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

Wilt u beginnen met kinderopvang? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid Hoe kan ik een kinderopvang starten?(externe link) voor meer informatie.

Wat u moet weten

De GGD-inspecteur komt onverwacht langs en controleert of:

  • u zich houdt aan uw pedagogische beleidsplan
  • er genoeg medewerkers(externe link) zijn voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • de opvang veilig is

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Heeft u als ouder een klacht over kinderopvang?

Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie? Of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dien dan binnen 3 maanden uw klacht in bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link).

Heeft u als ouder een verschil van mening met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang(externe link).