Kinderopvang zoeken in Zoetermeer

Kaart kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, speel(taal)huizen en buitenschoolse opvang

Kinderopvang starten

Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link) goed door op de website van het Ondernemersplein.

Kinderopvang controle

Het is belangrijk dat een kinderopvang van goede kwaliteit is. Biedt u kinderopvang? Dan krijgt u elk jaar controle door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Kinderopvang controle

Beleid

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Zoetermeer 2020(externe link)