Het jaarverslag (onderdeel van de jaarstukken) geeft onder andere aan of de beleidsplannen uit de begroting voor het afgelopen jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Jaarstukken 2023: Zoetermeer boekt mooi resultaat

De Jaarstukken 2023 van gemeente Zoetermeer zijn gepubliceerd. Gemeente Zoetermeer heeft in 2023 mooie resultaten geboekt. Wethouder Iedema: "Met als uitgangspunt 'Samen doen wat nodig is' en de visie Zoetermeer 2040 in de hand, is er hard gewerkt aan de stad. Dit ging niet zonder slag of stoot. Ondanks de tegenslagen, heeft Zoetermeer alsnog veel weten te bereiken. Steeds met het continue streven om Zoetermeer nog mooier en aantrekkelijker te maken."

Over 2023 was het rekeningresultaat ca. € 10 mln. positief. Dat is ca. € 20 mln. minder dan in 2022. Dit in lijn met de doelstelling om praktijkgericht te begroten. De begroting van gemeente Zoetermeer blijft daarmee sluitend, ondanks een tegenvaller op het jeugdhulpbudget. De verwachting van gemeente Zoetermeer is dat het sluitend houden van de begroting ook komende jaren nog zonder grote mutaties kan worden bereikt. Het college van Zoetermeer wijst er daarbij op dat er, net zoals de laatste jaren, 'met de handen op de rug' begroot moet worden. Het financiële ravijn van 2026 weerhoudt Zoetermeer ervan om een meerjarenbegroting op te stellen zonder beperkingen. "Wanneer het voornemen van de Rijksoverheid om het Gemeentefonds anders in te richten niet verandert leidt dit op korte termijn tot lastige keuzes."

De Jaarstukken 2023 zijn via een digitaal portaal beschikbaar:

zoetermeer.begrotingsapp.nl | Jaarstukken 2023

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.