Jaarplannen en -verslagen

Ieder jaar laat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad zien wat zij hebben gedaan, en wat ze gaan doen. Dit doen ze in jaarplannen en jaarverslagen. De raad moet namelijk controleren of het college de plannen van de gemeente goed heeft uitgevoerd. U kunt de jaarverslagen en andere financiële documenten inzien via de pagina Begroting en jaarverslagen.