Huishoudelijk afval

Veel huishoudelijk afval (zoals papier, plastic verpakkingsmateriaal, textiel, glas) levert u gescheiden in. Door uw afval te scheiden, belast u het milieu minder. Restafval wordt namelijk verbrand en dat is slecht voor het milieu. In Zoetermeer proberen we de hoeveelheid restafval per inwoner zo laag mogelijk te houden.

Afval dat u niet gescheiden kunt inleveren, mag bij het restafval. Het gaat in een grijze minicontainer of ondergrondse container.

Ondergrondse containers

Met uw milieupas opent u de ondergrondse containers bij u in de buurt. Hierin gooit u uw huisvuil en groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) weg.

Grijze en groene minicontainer

De grijze container gebruikt u voor huisvuil. De groene container gebruikt u voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E). De gemeente komt de ene week de grijze container legen en de andere week de groene (zie www.mijnafvalwijzer.nl).

Zet de container voor 7.30 uur in uw straat. Zorg ervoor dat we de containers goed kunnen legen:

  • stamp afval niet aan
  • laat geen afval uitsteken
  • doe de deksel dicht

Meer leren over afval scheiden?

Neem dan eens een kijkje op de website van de campagne Zoetermeer aan de bak. Hier delen we meer informatie over afval scheiden.

Meer over de grijze en groene minicontainer

Wat wel, wat niet?

Wilt u weten wat restafval is en wat niet? Op onderstaande website van Milieu Centraal leest u er alles over:

Afvalscheidingswijzer

Milieupas

Alle huishoudens in Zoetermeer krijgen van de gemeente een milieupas. Deze milieupas geeft ook toegang tot het Zelfbrengdepot. Hier kunt u grofvuil en andere soorten afval brengen. Bent u uw pas kwijt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen.

Meer over de milieupas

Milieu-eilanden

Zoetermeer telt op tal van plekken milieu-eilanden waar u glas, papier, textiel en PBD (plastic, blik en drinkkartons) gescheiden kunt inleveren. Wilt u een milieu-eiland adopteren? Via onderstaande link vindt u meer informatie.

Milieu-eiland adopteren

Ophaaldagen

De gemeente leegt de ene week de grijze container en de andere week de groene. Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u op welke dagen. Tijdens feestdagen veranderen de inzameldagen soms. Informatie over veranderde inzameldagen staat op deze website en in het Stadsnieuws. U kunt ook kijken op www.mijnafvalwijzer.nl.

Klantenservice

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over het omruilen van een container of het aanvragen van een extra container voor medisch afval? Neem dan contact op met de Klantenservice Afvalinzameling.