Iedereen die in Zoetermeer woont en één of meerdere hond(en) heeft, moet hondenbelasting betalen. Het geldt ook voor puppy's, waakhonden en honden die (bijna) nooit op straat komen. Voor honden die in een asiel verblijven, douanehonden, blindengeleidehonden, politiehonden en hulphonden opgeleid door een erkend instituut hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Hoe werkt het?

U betaalt hondenbelasting als u bij de start of in de loop van het belastingjaar één of meerdere honden in uw bezit heeft. Voorbeeld: U krijgt in mei uw hond, dan betaalt u over juni t/m december hondenbelasting.

Belasting is gebonden aan de houder van de hond

De houder van de hond(en) moet betalen. Wonen er meerdere personen op hetzelfde adres? Dan wijst de gemeente aan wie de belastingplichtige is op dit adres. Deze belastingplichtige wordt aangewezen als de 'houder van de hond(en)'.

Controle hondenbelasting

De gemeente voert controles uit. Als bij de controle blijkt dat u één of meerdere hond(en) heeft (die u niet heeft aangegeven):

 • U bent thuis. U krijgt van de controleur een brief met uitleg hoe u binnen 2 weken uw hond moet aanmelden.
 • U bent niet thuis. De controleur laat een brief achter met uitleg hoe u binnen 2 weken uw hond moet aanmelden.

Controleurs kunnen zich altijd legitimeren.

Logeerhond

Is bij een controle vastgesteld dat u een hond heeft, maar is deze hond een logee? U kunt dit aangeven op de achterkant van de brief die de controleur bij u heeft achtergelaten. U kunt dit helaas niet online aan ons doorgeven.

Wat moet u doen

Aangifte hond

Als eigenaar van een hond doet u binnen 2 weken online aangifte via MijnBelastingen.

Afmelden hond

Heeft u geen hond meer (door overlijden of overgang naar een andere eigenaar)? Dan moet u de hond zo snel mogelijk afmelden:

Bij overlijden van de hond

 • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via MijnBelastingen.
 • Bij het afmelden van uw hond moet u een verklaring van de dierenarts, dierencrematorium of dierenbegraafplaats meesturen.
 • De hondenbelasting wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na het overlijden. Dat kan tot maximaal 3 jaar terug.
 • Is uw hond overleden en in dezelfde maand krijgt u een andere hond? Er verandert dan niets en hoeft u de honden niet af- en aan te melden.

Als hond nieuwe eigenaar krijgt

Nieuwe eigenaar van de hond woont in Zoetermeer:

 • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via MijnBelastingen.
 • Geef de naam en het adres van de nieuwe eigenaar op.
 • Geef de datum door waarop de hond is overgegaan naar de nieuwe eigenaar.
 • Wij controleren of de hond staat ingeschreven op het nieuwe adres.
 • Bij ontbreken van inschrijving nemen wij contact op met de bewoners.

Nieuwe eigenaar van de hond woont niet in Zoetermeer:

 • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via MijnBelastingen.
 • U hoeft u geen naam en adres van de nieuwe eigenaar van de hond door te geven.
 • De hondenbelasting wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de afmelding.

Machtiging voor automatische incasso

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven als het bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt. De machtiging kunt u regelen via MijnBelastingen.

Bezwaar maken

Bent u van mening dat de aanslag niet juist is? Dan kunt u bezwaar maken via:

MijnBelastingen

 • Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen.
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging van uw bezwaar.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen en weinig vermogen (geld en bezit) heeft? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Let op! Kwijtschelding van hondenbelasting is alleen mogelijk voor de eerste hond.

Afspraak maken voor het betalen van hondenbelasting op het stadhuis

Afspraak betalen belastingen

Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

Aantal hondenKosten
Eerste hond€ 75,44
Tweede hond€ 112,64
Derde en elke volgende hond, per hond€ 150,21
Kennel, per kennel€ 187,60

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.