Iedereen die in Zoetermeer woont en één of meerdere hond(en) heeft, moet hondenbelasting betalen. Het geldt ook voor puppy's, waakhonden en honden die (bijna) nooit op straat komen. Voor blindengeleidehonden, politiehonden en hulphonden opgeleid door een erkend instituut hoeft u geen hondenbelasting te betalen.

Wat u moet weten

U betaalt hondenbelasting als u bij de start of in de loop van het belastingjaar één of meerdere honden in uw bezit heeft. Voorbeeld: U krijgt in mei uw hond, dan betaalt u over juni t/m december hondenbelasting.

Belasting is gebonden aan de houder van de hond

De houder van de hond(en) moet betalen. Wonen meerdere personen bij elkaar? Dan wijst de gemeente de belastingplichtige aan als 'houder van de hond'.

Controle

De gemeente voert controles uit. Als bij de controle blijkt dat u één of meerdere hond(en) heeft (die u niet heeft aangegeven):

 • U bent thuis. U krijgt van de controleur een brief met uitleg hoe u binnen 2 weken uw hond moet aanmelden.
 • U bent niet thuis. De controleur laat een brief achter met uitleg hoe u binnen 2 weken uw hond moet aanmelden.

Controleurs kunnen zich altijd legitimeren.

Aangifte hond

Als eigenaar van een hond doet u binnen 2 weken aangifte via:

Mijn Belastingen

Afmelden hond

Heeft u geen hond meer (door overlijden of overgang naar een andere eigenaar)? Dan moet u de hond zo snel mogelijk afmelden.

Wat moet u doen

Overlijden hond

 • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via Mijn Belastingen.
 • Bij het afmelden van uw hond moet u een verklaring van de dierenarts, dierencrematorium of dierenbegraafplaats meesturen.
 • De hondenbelasting wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na het overlijden. Dat kan tot maximaal 3 jaar terug.

Nieuwe eigenaar van de hond woont in Zoetermeer

 • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via Mijn Belastingen.
 • Geef de naam en het adres van de nieuwe eigenaar op.
 • Geef de datum door waarop de hond is overgegaan naar de nieuwe eigenaar.
 • Wij controleren of de hond staat ingeschreven op het nieuwe adres.
 • Bij ontbreken van inschrijving nemen wij contact op met de bewoners.

Nieuwe eigenaar van de hond woont niet in Zoetermeer

 • De persoon op wiens naam de aanslag hondenbelasting staat moet de hond afmelden via Mijn Belastingen.
 • U hoeft u geen naam en adres van de nieuwe eigenaar van de hond door te geven.
 • De hondenbelasting wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de afmelding.

Voorbeelden

 • Uw hond overlijdt en binnen 4 weken krijgt u een andere hond. Er verandert dan niets en hoeft u de honden niet af- en aan te melden.
 • Uw hond overlijdt in maart. Maar in januari heeft u al een tweede hond gekregen. U heeft dan 3 maanden lang 2 honden. De nieuwe hond moet u aanmelden. Na het overlijden van de andere hond moet u deze afmelden. U betaalt 3 maanden belasting voor 2 honden.
 • Uw hond overlijdt in maart. U krijgt in augustus een andere hond. Dan heeft u 4 maanden geen hond. U kunt een verzoek indienen voor een ontheffing van 4 maanden. Beide honden moeten dan wel af- en aangemeld zijn.

Logeerhond

Is bij een controle vastgesteld dat u een hond heeft, maar is deze hond een logee? U kunt dit aangeven op de achterkant van de brief die de controleur bij u heeft achtergelaten. U kunt dit helaas niet online aan ons doorgeven.

Bezwaar

Bent u van mening dat de aanslag niet juist is? Dan kunt u bezwaar maken via:

Mijn Belastingen

 • Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen.
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging van uw bezwaar.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op Bijstandsniveau? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Let op! Kwijtschelding van hondenbelasting is alleen mogelijk voor de eerste hond.

Online Regelen

Hond aanmelden/afmelden

Dit kunt u regelen via:

Mijn Belastingen

Machtiging afgeven, intrekken of bankrekeningnummer wijzigen?

Dit kunt u regelen via: 

Mijn Belastingen

Kwijtschelding aanvragen?

Kijk voor meer informatie bij het product Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afspraak maken

Hondenbelasting betalen op het stadhuis (alleen op afspraak)

Afspraak betalen belastingen

Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

Aantal hondenKosten
Eerste hond€ 67,66
Tweede hond€ 101,02
Derde en elke volgende hond, per hond€ 134,72
Kennel€ 168,25 per kennel

2022, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hondenbelasting betalen op het stadhuis?

Dit kan alleen op afspraak (zie 'Afspraak maken'). Let op! Op het stadhuis kunt u alleen pinnen.