Hier vindt u de regels en ruimte voor honden in Zoetermeer op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2.41, 2.42 en 2.43.

Regels

Het is verplicht uw hond te laten chippen en registreren via www.rvo.nl | Identificatie en registratie honden.

Uw hond moet aan de lijn lopen binnen de bebouwde kom en de recreatiegebieden Buytenpark, Noordelijk Plassengebied, Nieuwe Driemanspolder en het Westerpark. Honden mogen daar wel loslopen in aangewezen (tijdelijk) losloopgebied, uitrenveld en honden strand/waterplaats. Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli moeten honden op meer plekken aan de lijn lopen. Kijk voor deze plekken op de Hondenkaart. Kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden zijn altijd verboden terrein voor honden. In gebieden met kwetsbare natuur zijn honden niet toegestaan. Hondenpoep moet u direct opruimen, daarvoor moet u poepzakjes of iets anders bij u hebben.

Hondenkaart

Kijk voor de door het college aangewezen gebieden op de Hondenkaart.

Hondenbelasting

Hondenbezitters in Zoetermeer hoeven vanaf 1 januari 2024 geen hondenbelasting meer te betalen.

Overlast

Als u overlast ervaart van honden, doe dan een Melding woon- en leefomgeving (openbare ruimte).

Let op: hulphonden met een speciale taak voor gehandicapten en blinden of slechtzienden hoeven niet verplicht aan de lijn te lopen. Ook hoeft de poep van deze honden niet te worden opgeruimd. De gemeente ruimt geen hondenpoep op. Handhavers letten erop dat iedereen zich houdt aan de uitlaatregels.