Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan vóór of ná de geboorte van het kind en zelfs als het meerderjarig is.

Erkenning is gratis en kunt u in elke gemeente in Nederland regelen. In Zoetermeer moet u hiervoor een afspraak maken.

 • Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.
 • Vanaf 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Wat betekent wettelijk ouderschap?

Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit:

 • Dat u verplicht bent om voor het kind te zorgen.
 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht. Dit betekent dat na de erkenning het kind erft van de erkenner en de erkenner erft ook van het kind.
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.

Voorwaarden voor erkenning

 • De biologische moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner met iemand anders.
 • De erkenner moet minimaal 16 jaar zijn.
 • Staat de erkenner onder curatele? Dan is toestemming van de kantonrechter nodig.
 • Erkenning is niet mogelijk als de erkenner door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen.
 • Als een kind al 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning.
 • De moeder uit wie het kind wordt geboren moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning van het kind.
  • Als zij persoonlijk aanwezig is, geeft zij toestemming door het ondertekenen van de akte van erkenning.
  • Is de moeder uit wie het kind wordt geboren niet aanwezig bij de erkenning? Dan kan zij met het formulier Toestemming tot erkenning kind toestemming geven voor de erkenning.

Gezamenlijk gezag door erkenning

De erkenner krijgt automatisch ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Wilt u dat alleen moeder het gezag heeft? Bij de erkenning kunt u vastleggen dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Ouderlijk gezag betekent dat u als ouder(s) beslissingen mag nemen over het opvoeden en verzorgen van een minderjarig kind. Daarnaast bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Naamskeuze

Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (man/vrouw) krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind wordt geboren bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn. Lees alle informatie in het product Achternaam kind kiezen.

 • De naamskeuze geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit.
 • De naamskeuze kan alleen gedaan worden voor het eerste kind en geldt ook voor de volgende kinderen van dezelfde ouders.

Heeft de moeder op huwbare leeftijd in het buitenland gewoond? In sommige gevallen heeft u dan een verklaring van ongehuwd zijn nodig uit het buitenland. Informeer vooraf bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Niet de Nederlandse nationaliteit?

Heeft de moeder uit wie het kind is geboren niet de Nederlandse nationaliteit, maar de erkenner (m/v) wel? Of woont het kind in Nederland maar heeft het niet de Nederlandse nationaliteit? En wordt het kind erkend voordat het 7 jaar oud is? Dan krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit van de erkenner (m/v).

Is het kind 7 jaar of ouder? Dan gelden andere regels. Zie ook de informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst: Nederlander door geboorte of erkenning.

Duomoeders

Duomoeders kunnen juridisch ouder van hun kind worden zonder tussenkomst van de rechter.

Voorwaarden

 • De moeders zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap én het kind is geboren van een anonieme donor. Hiervoor moet bij de geboorteaangifte een verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (DKB) overlegt worden.
 • In alle andere gevallen moet de andere moeder het kind erkennen. Dit kan zowel voor als na de geboorte.

Afspraak maken

Erkenning kind

Voor een afspraak belt u met 14 079.

Erkenning ongeboren kind

Afspraak erkenning ongeboren kind

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Toestemming

Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.

Toestemming tot erkenning kind

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en van de moeder van het kind.
 • Schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet aanwezig is bij de erkenning). Let op! Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner (man/vrouw) krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind wordt geboren bij de erkenning van het eerste kind wel persoonlijk aanwezig zijn voor het doen van naamskeuze.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet hij/zij persoonlijk meekomen en een geldig identiteitsbewijs laten zien.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan is toestemming van de moeder niet nodig. Het kind moet persoonlijk meekomen en een geldig identiteitsbewijs laten zien.
 • Komt alleen de vader of duomoeder naar de gemeente? Dan heeft hij/zij schriftelijke toestemming van de biologische moeder (en eventueel van het kind jonger dan 16 jaar) nodig om het kind te kunnen erkennen.
 • Als van toepassing: een verklaring van ongehuwd zijn van moeder.

Hoelang duurt het?

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.