Achternaam kind kiezen

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente. Welke achternaam u voor uw kind kunt kiezen, hangt af van de situatie in uw gezin (zie de uitleg hieronder).

Naamkeuze kan alleen als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft of verkrijgt via adoptie of staatloos is.

Dubbele achternaam kind kiezen (vanaf 1 januari 2024)

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een dubbele achternaam kiezen voor uw (eerste) kind. Voorwaarde is dat uw kind vanaf de geboorte of erkenning de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen.

Vanaf 1 januari 2024 kunt ook kiezen voor een geslachtsnaam volgens een ander recht. Dat kan alleen als het kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft.

Overgangsregeling

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

De 1e overgangsregeling is:

U gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren. U kunt dan bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Voor moeder kan het lastig zijn om direct na de geboorte naar het stadhuis te komen. Oplossing daarvoor: U kunt uw keuze voor de dubbele naam nu al vastleggen in een akte. Dit kan in een akte van naamskeuze (voor gehuwde ouders) of een akte van erkenning van een ongeboren vrucht.

De 2e overgangsregeling is:

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kind(eren) wijzigen naar een dubbele achternaam. Dit is mogelijk als uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.

Kosten

OmschrijvingKosten
Dubbele achternaam voor het eerste kind€ 75,00
Dubbele achternaam voor elk volgend kind€ 50,00

Hou ook rekening met de kosten voor nieuwe identiteitsbewijzen.

Wat moet u meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders.
 • Beide ouders zijn aanwezig bij de afspraak.

Afspraak maken

Bel met 14 079 voor het maken van een afspraak.

Meer informatie 

Ouders, getrouwd of geregistreerde partners

 • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader.
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt?
  • Dit moet u regelen vóór de geboorte of bij de aangifte van de geboorte.
  • U en uw partner moeten samen langskomen.
  • Maak hiervoor online een afspraak 'Naamkeuze kind' (zie 'Afspraak maken').
  • Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de aangifte van de geboorte. Maak daarom vóór de geboorte samen een afspraak bij de gemeente.

Ouders, niet getrouwd en geen geregistreerde partners

 • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt?
  • Dan moet de vader of de duomoeder het kind erkennen.
  • Bij de erkenning kunt u bij de gemeente samen de keuze van achternaam opgeven.
  • Maak hiervoor online een afspraak 'Afspraak erkenning (ongeboren) kind' (zie 'Afspraak maken').

Gezin van twee vrouwen (getrouwd of geregistreerde partners)

 • De moeder is zwanger van een onbekende donor (zie: Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting).
  • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de duomoeder.
  • Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor moet degene die het kind aangeeft bij de gemeente (meestal de duomoeder), een verklaring overleggen van de Stichting Donorgegevens.
  • Wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Dan moet u dat samen laten vastleggen bij de gemeente.
 • De moeder is zwanger van een bekende donor en de duomoeder erkent het kind.
  • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de biologische moeder.
  • Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Dan moet u dat samen laten vastleggen bij de gemeente.
  • Kijk voor meer informatie bij het product Erkenning van (ongeboren) kind.

Gezin van twee mannen (getrouwd of geregistreerde partners)

 • Op het moment van de geboorte van een kind, is er ook altijd een moeder.
 • Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie.
  • Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen.
  • Dit gebeurt bij de Rechtbank.
  • Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind samen.

Achternaam kind bij nieuwe partner

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt u met uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus. Want juridisch gaat het niet om een kind van dezelfde ouders.

Krijgt u met uw nieuwe partner meer kinderen? Dan krijgen de volgende kinderen dezelfde achternaam als het eerste kind van u samen.

U gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan en heeft u de keuze van de achternaam van het kind gedaan bij erkenning? Dan kunt u eenmalig de achternaam van het kind veranderen. U kunt dan alsnog kiezen voor de achternaam van de andere ouder. Het kind heeft de nieuwe achternaam dan vanaf het moment dat de akte van naamkeuze is opgemaakt.

Adoptie

Naamkeuze bij adoptie voor het eerste kind vindt plaats bij de Rechtbank. De volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Kind kiest zelf de achternaam (bij erkenning of adoptie)

Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam.

Een kind van 18, 19 of 20 jaar kan 1 keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen.

Achternaam wijzigen bij stiefkinderen of pleegkinderen

Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen of pleegkinderen uw achternaam geven? Dan vraagt u een naamswijziging aan. U kunt het Aanvraagformulier naamswijziging downloaden bij de Dienst Justis.​

Afspraak maken

Naamskeuze kind

Voor een afspraak belt u met 14 079

Erkenning kind

Voor een afspraak belt u met 14 079.

Erkenning ongeboren kind

Afspraak erkenning ongeboren kind

Toestemming tot erkenning kind

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Verandert u uw afspraak? Vergeet dan niet de andere afspraak te verwijderen!

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

Kosten

OmschrijvingKosten
Inschrijven van de achternaamgratis

Dubbele achternaam

OmschrijvingKosten
Dubbele achternaam voor het eerste kind€ 75,00
Dubbele achternaam voor elk volgend kind€ 50,00

Hou ook rekening met de kosten voor nieuwe identiteitsbewijzen.

Hoelang duurt het?

De gemeente legt de achternaam van uw kind direct vast.