De energietoeslag is een toeslag voor huishoudens met een laag inkomen. U kunt de toeslag 1x krijgen om u te helpen met het betalen van uw energierekening.

Wat moet u weten

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de energietoeslag:

Wij kijken voor de toeslag niet naar uw vermogen.

Personen die zelf geen energiekosten betalen kunnen ook géén energietoeslag aanvragen. Bijvoorbeeld:

 • Jongeren tot 21 jaar zonder zelfstandige woonruimte.
 • Studenten tot 27 jaar die recht hebben op studiefinanciering en geen zelfstandige woonruimte hebben.
 • Dak- en/of thuislozen die alleen een briefadres hebben.
 • Mensen die in een instelling of opvanghuis wonen.

Bedrag energietoeslag

De energietoeslag is € 800,- netto per huishouden. Daarnaast krijgt u € 20,- extra vanwege de corona-crisis. Totaal krijgt u dus een bedrag van € 820,- per huishouden.

Deelt u de kosten van uw huishouden met andere personen (kostendelers)? Dan verdelen wij het totale bedrag van de toeslag over deze personen. Wonen er meer huishoudens op 1 adres? Dan wordt op het adres niet meer dan € 820,- toeslag gegeven. De toeslag wordt verdeeld over het aantal kostendelers of huishoudens.

Voorbeelden:

 • Bij 2 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 410,-.
 • Bij 3 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 273,33.
   
 • Bij 2 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 410,-.
 • Bij 3 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 273,33

Bent u een kostendeler zonder uitkering? Maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. 

Automatisch energietoeslag

Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch. Zij hoeven géén aanvraag te doen. Het gaat om huishoudens die in de periode van 1 januari tot begin mei 2022:

 • Algemene bijstand kregen. 
 • Een uitkering kregen op grond van de IOAW en IOAZ.
 • Bijstand voor zelfstandigen (vereenvoudigde BBZ) kregen.
 • Een aanvullende inkomensvoorziening ouderen via de SVB kregen (AIO).

Let op! Bij de uitbetaling van het bedrag van € 820,00 staat géén omschrijving. 

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt. 

Aanvragen

Krijgt u de toeslag niet automatisch (zie hierboven)? Maar heeft u wel recht op de energietoeslag? Dan kunt u tot 1 november 2022 de energietoeslag aanvragen via: 

Energietoeslag aanvragen

Zorg dat u vóór het invullen van het formulier alvast onderstaande gegevens bij de hand heeft: 

 • Uw Burgerservicenummer (BSN).
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Een kopie van uw bankpas waarop het rekeningnummer en de naam goed leesbaar zijn.
 • Loonstroken van de laatste 3 maanden.
 • Het laatste overzicht van uw uitkering.
 • Bent u ondernemer? Dan ook de laatste kwartaalgegevens van uw omzetbelasting.

Heeft u een partner? Zorg dan dat u ook van uw partner bovenstaande gegevens bij de hand heeft.

Hulp nodig bij het invullen van het formulier?

De Formulierenbrigade of het IDO (Informatiebalie Digitale Overheid) in de Bibliotheek kan u helpen.

Papieren formulier aanvragen

In uitzonderlijke gevallen kunt u een papieren formulier aanvragen. Wilt u een papieren formulier ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar energietoeslag@zoetermeer.nl

Hoe lang duurt het?

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben krijgt u binnen 8 weken van ons bericht. 

Handige links

Hulp bij financiële zorgen of geldzaken

Wilt u hulp bij geldzaken? De gemeente kan u gratis helpen. Kijk voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden

Bent u ondernemer? Kijk dan voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden voor ondernemers en zzp'ers.