De energietoeslag is een toeslag voor huishoudens met een laag inkomen. U kunt de toeslag 1x krijgen om u te helpen met het betalen van uw energierekening.

Belangrijke informatie over de extra energietoeslag van € 500

Het kabinet heeft in juli aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300 om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen. Dit betekent een verhoging van € 500.

Huishoudens die al eerder een aanvraag voor € 800 hebben ingediend en deze hebben gekregen of krijgen hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze huishoudens zullen op een later moment automatisch de verhoging van de energietoeslag van € 500 ontvangen. Wij zijn bezig om dit te regelen.

Vanwege de enorme drukte aan de telefoon vragen wij u om ons over dit onderwerp niet te bellen. Onze medewerkers hebben hierover nog geen verdere informatie. Hou deze webpagina in de gaten. Zodra wij meer weten wordt deze webpagina direct geactualiseerd.
 

Wat moet u weten

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de energietoeslag:

Wij kijken voor de toeslag niet naar uw vermogen.

Personen die zelf geen energiekosten betalen kunnen ook géén energietoeslag aanvragen. Bijvoorbeeld:

 • Jongeren tot 21 jaar zonder zelfstandige woonruimte.
 • Studenten tot 27 jaar die recht hebben op studiefinanciering en geen zelfstandige woonruimte hebben.
 • Dak- en/of thuislozen die alleen een briefadres hebben.
 • Mensen die in een instelling of opvanghuis wonen.

Bedrag energietoeslag

De energietoeslag is € 800,- netto per huishouden. Daarnaast krijgt u € 20,- extra vanwege de corona-crisis. Totaal krijgt u dus een bedrag van € 820,- per huishouden.

Deelt u de kosten van uw huishouden met andere personen (kostendelers)? Dan verdelen wij het totale bedrag van de toeslag over deze personen. Wonen er meer huishoudens op 1 adres? Dan wordt op het adres niet meer dan € 820,- toeslag gegeven. De toeslag wordt verdeeld over het aantal kostendelers of huishoudens.

Voorbeelden:

 • Bij 2 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 410,-.
 • Bij 3 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 273,33.
   
 • Bij 2 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 410,-.
 • Bij 3 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 273,33

Bent u een kostendeler zonder uitkering? Maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. 

Automatisch energietoeslag

Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch. Zij hoeven géén aanvraag te doen. Het gaat om huishoudens die in de periode van 1 januari tot begin mei 2022:

 • Algemene bijstand kregen. 
 • Een uitkering kregen op grond van de IOAW en IOAZ.
 • Bijstand voor zelfstandigen (vereenvoudigde BBZ) kregen.
 • Een aanvullende inkomensvoorziening ouderen via de SVB kregen (AIO).

Let op! Bij de uitbetaling van het bedrag van € 820,00 staat géén omschrijving. 

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt. 

Aanvragen

Krijgt u de toeslag niet automatisch (zie hierboven)? Maar heeft u wel recht op de energietoeslag? Dan kunt u tot 1 november 2022 de energietoeslag aanvragen via: 

Energietoeslag aanvragen

Zorg dat u vóór het invullen van het formulier alvast onderstaande gegevens bij de hand heeft: 

 • Uw Burgerservicenummer (BSN).
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Een kopie van uw bankpas waarop het rekeningnummer en de naam goed leesbaar zijn.
 • Loonstroken van de laatste 3 maanden.
 • Het laatste overzicht van uw uitkering.
 • Bent u ondernemer? Dan ook de laatste kwartaalgegevens van uw omzetbelasting.

Heeft u een partner? Zorg dan dat u ook van uw partner bovenstaande gegevens bij de hand heeft.

Hulp nodig bij het invullen van het formulier?

De Formulierenbrigade of het IDO (Informatiebalie Digitale Overheid) in de Bibliotheek kan u helpen.

Papieren formulier aanvragen

In uitzonderlijke gevallen kunt u een papieren formulier aanvragen. Wilt u een papieren formulier ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar energietoeslag@zoetermeer.nl

Hoe lang duurt het?

Onder normale omstandigheden behandelen wij een aanvraag binnen 8 weken. 

Omdat wij in korte tijd héél veel aanvragen voor de energietoeslag hebben ontvangen en er nog dagelijks nieuwe aanvragen binnenkomen, kunnen wij helaas op dit moment niet garanderen dat wij uw aanvraag binnen 8 weken kunnen afhandelen. Om die reden hebben wij de wettelijke termijn van afhandelen van 8 weken met maximaal 8 weken moeten verlengen. 

Wij zijn ons zeer bewust van het belang van de toeslag voor veel huishoudens. Onze medewerkers doen hun uiterste best om alle aanvragen (op volgorde van binnenkomst) zo snel mogelijk af te handelen. 

Onze excuses voor het ongemak.

Handige links

Hulp bij financiële zorgen of geldzaken

Wilt u hulp bij geldzaken? De gemeente kan u gratis helpen. Kijk voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden

Bent u ondernemer? Kijk dan voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden voor ondernemers en zzp'ers.