De energietoeslag is een toeslag voor huishoudens met een laag inkomen. U kunt de toeslag 1x krijgen om u te helpen met het betalen van uw energierekening.

Energietoeslag 2023

Op 3 oktober 2023 is de wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat de gemeente Zoetermeer nog eenmaal € 800,- mag betalen.

Al eerder energietoeslag ontvangen?

Heeft u de energietoeslag van € 500,- begin van 2023 ontvangen? Dan is het niet nodig om nu de extra € 800,- aan te vragen. Wij onderzoeken zelf of u recht heeft op deze toeslag. Is dat het geval? Dan wordt de toeslag op zijn laatst in december 2023 automatisch aan u overgemaakt. Heeft u geen recht op de toeslag? Dan krijgt u van ons een brief waarin wij uitleggen waarom u geen toeslag krijgt. 

Heeft u de energietoeslag van € 800,- niet ontvangen? Maar denkt u wel recht te hebben op deze toeslag? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen.

Nog niet eerder energietoeslag ontvangen?

Huishoudens die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan voor energietoeslag kunnen nu een aanvraag indienen voor het hele bedrag van € 800,-. U moet dan wel voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden.

U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 30 april 2024.

Kan ik de energietoeslag van € 500 nog aanvragen?

Nee, dat kan helaas niet meer want deze regeling is afgelopen. Als u recht heeft op de energietoeslag 2023 krijgt u maximaal € 800.

Wat u moet weten

Bij een aanvraag controleren wij uw inkomen. Voldoet u niet aan de hieronder genoemde voorwaarden? Dan heeft aanvragen van energietoeslag geen zin.

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de energietoeslag 2023:

 • Huishoudens aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag is betaald met een inkomen niet hoger dan 120% van de  bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld).
 • huishoudens die algemene bijstand ontvingen; of
 • een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of
 • een uitkering Bbz ontvangen; of
 • een uitkering AIO ontvangen. 

Wij kijken voor de toeslag niet naar uw vermogen.

De volgende huishoudens krijgen géén energietoeslag 2023:

 • Personen  tot 21 jaar. 
 • Studenten die studiefinanciering ontvangen of in aanmerking kunnen komen voor studiefinanciering.
 • Dak- en/of thuislozen die alleen een briefadres hebben.
 • Mensen die in een instelling of opvanghuis wonen.

Bedrag energietoeslag 2023

De energietoeslag is € 800,- netto per huishouden.

Deelt u de kosten van uw huishouden met andere personen (kostendelers)? Dan verdelen wij het totale bedrag van de toeslag over deze personen. Wonen er meer huishoudens op 1 adres? Dan wordt op het adres niet meer dan € 800,- toeslag gegeven. De toeslag wordt verdeeld over het aantal kostendelers of huishoudens.

Voorbeelden:

 • Bij 2 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 400,-.
 • Bij 3 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 266,66,-.
   
 • Bij 2 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 400,-.
 • Bij 3 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 266,66,-.

Bent u een kostendeler zonder uitkering? Maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. 

Automatisch energietoeslag

Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch. Zij hoeven géén aanvraag te doen. Het gaat om huishoudens die:

Let op! Bij de uitbetaling van het bedrag van € 800,- staat géén omschrijving op uw bankafschrift. 

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt. 

Aanvragen

Om energietoeslag aan te vragen heeft u nodig:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument, géén rijbewijs).
 • Kopie van uw bankpas
 • Bewijzen van uw inkomen van de afgelopen 3 maanden.

Let op! U moet deze documenten online meesturen met de aanvraag. Zorg daarom dat u deze stukken digitaal klaar heeft staan voordat u start met de aanvraag.

Energietoeslag aanvragen

Hoelang duurt het?

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. 

Hulp bij financiële zorgen of geldzaken

Wilt u hulp bij geldzaken? De gemeente kan u gratis helpen. Kijk voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden

Bent u ondernemer? Kijk dan voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden voor ondernemers en zzp'ers.  

Energierekening verlagen

Uw energierekening verlagen? Vraag een gratis energiebespaarscan(externe link) aan en krijg thuis goedkope en eenvoudige besparingstips van een adviseur. Of bezoek het gratis inloopspreekuur van het Informatiepunt Energie(externe link).

Adviseurs van Piëzo en DEZo staan elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur voor u klaar in de bibliotheek van het Stadhuis-Forum. U kunt dan ook advies krijgen over isolatiemaatregelen. Meer weten? Kijk voor meer informatie op: energieloketzoetermeer.nl(externe link).