U kunt geen Energietoeslag meer aanvragen via de website. De aanvraagperiode liep tot 1 november 2022. Wanneer er redenen zijn waardoor u geen aanvraag voor de deadline kon indienen, kunt u contact met ons opnemen. Inwoners kunnen hiervoor een bericht sturen naar energietoeslag@zoetermeer.nl.

De energietoeslag is een toeslag voor huishoudens met een laag inkomen. U kunt de toeslag 1x krijgen om u te helpen met het betalen van uw energierekening.

Belangrijke informatie over de extra energietoeslag van € 500

Het kabinet heeft in juli aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300 om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen. Dit betekent een verhoging van € 500.

U heeft al eerder aanvraag ingediend?

Huishoudens die al eerder een aanvraag voor € 800 hebben ingediend en deze hebben gekregen of krijgen hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze huishoudens krijgen automatisch de verhoging van de energietoeslag van € 500. Dit bedrag wordt vanaf half september uitbetaald. Let op! Het uitbetalen gebeurt niet in 1x dus niet elk huishouden krijgt het bedrag op dezelfde datum. 

Heeft u eerder een aanvraag gedaan en gekregen maar heeft u de extra toeslag nog niet ontvangen? Heb dan alstublieft nog even geduld. Wij doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk uit te betalen.

U heeft nog niet eerder een aanvraag ingediend?

Huishoudens die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan kunnen nu een aanvraag indienen voor het hele bedrag van € 1.300. U moet dan wel voldoen aan de criteria zoals hieronder omschreven.

Wat moet u weten

Bij een aanvraag controleren wij uw inkomen en andere gegevens. Voldoet u niet aan de hieronder genoemde criteria? Dan heeft aanvragen van energietoeslag geen zin.

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de energietoeslag:

Wij kijken voor de toeslag niet naar uw vermogen.

Personen die zelf geen energiekosten betalen kunnen ook géén energietoeslag aanvragen. Bijvoorbeeld:

  • Jongeren tot 21 jaar zonder zelfstandige woonruimte.
  • Studenten tot 27 jaar die recht hebben op studiefinanciering en geen zelfstandige woonruimte hebben.
  • Dak- en/of thuislozen die alleen een briefadres hebben.
  • Mensen die in een instelling of opvanghuis wonen.

Bedrag energietoeslag

De energietoeslag is € 800,- netto per huishouden. Daarnaast krijgt u € 20,- extra vanwege de corona-crisis. Totaal krijgt u dus een bedrag van € 820,- per huishouden.

Deelt u de kosten van uw huishouden met andere personen (kostendelers)? Dan verdelen wij het totale bedrag van de toeslag over deze personen. Wonen er meer huishoudens op 1 adres? Dan wordt op het adres niet meer dan € 820,- toeslag gegeven. De toeslag wordt verdeeld over het aantal kostendelers of huishoudens.

Voorbeelden:

  • Bij 2 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 410,-.
  • Bij 3 kostendelers op 1 adres krijgt elke kostendeler € 273,33.
     
  • Bij 2 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 410,-.
  • Bij 3 huishoudens op 1 adres krijgt elk huishouden € 273,33

Bent u een kostendeler zonder uitkering? Maar voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. 

Automatisch energietoeslag

Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch. Zij hoeven géén aanvraag te doen. Het gaat om huishoudens die in de periode van 1 januari tot begin mei 2022:

Let op! Bij de uitbetaling van het bedrag van € 820,00 staat géén omschrijving. 

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt. 

Aanvragen

U kunt vanaf 1 november 2022 geen Energietoeslag meer aanvragen

Hoe lang duurt het?

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. 

Handige links

Hulp bij financiële zorgen of geldzaken

Wilt u hulp bij geldzaken? De gemeente kan u gratis helpen. Kijk voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden

Bent u ondernemer? Kijk dan voor meer informatie bij het product Hulp bij geldzaken en schulden voor ondernemers en zzp'ers.