Uw elektrische auto opladen binnen een loopafstand van 300 meter van uw woning? Dat kan in Zoetermeer.

Om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen zijn inmiddels ruim 220 openbare laadpunten geplaatst in Zoetermeer. Door de groei van het aantal elektrische auto's stijgt ook de behoefte aan laadpunten. Inwoners hebben mee kunnen denken over de plekken die verspreid liggen over de stad. Of het laadpunt er ook komt, hangt af van de belangstelling voor deze plek.

Hoe werkt de locatiekaart?

De locatiekaart is een plattegrond van Zoetermeer. Op deze kaart ziet u in een oogopslag waar al een laadpunt in uw buurt is, waar binnenkort een laadpunt komt en waar een toekomstig laadpunt komt. Dit is met verschillende kleuren op de kaart aangegeven.

Bij het plaatsen van laadpalen houden we rekening met een goede spreiding van laadpalen over de stad. Voor de verdere uitbreiding van het laadnetwerk in Zoetermeer breiden we de huidige locatiekaart uit. Dit wordt gefaseerd gedaan. Allereerst kunnen de toekomstige locaties (blauw bolletje) aangevraagd worden en de reeds geplaatste locaties uitgebreid worden van 1 naar 2 laadpalen. Daarnaast wordt er een aanvullende locatiekaart gemaakt. Net als bij de bestaande locatiekaart raadplegen we inwoners bij de realisatie van openbare laadpunten in en nabij woonwijken. U kunt de voortgang hiervoor terugvinden op deze pagina.

Openbare laadpaal aanvragen

Bent u (binnenkort) in het bezit van een elektrische auto, maar heeft u geen mogelijkheid om te laden op eigen terrein? Dan kunt u een laadpaal aanvragen via het aanvraagportaal laadpaalnodig.nl. Via deze website kunt u eenvoudig een nieuwe openbare laadpaal in de buurt aanvragen en kunt u ook de voorwaarden bekijken. 

Storing

Werkt een openbare laadpaal niet? Bel het storingsnummer: 088-484 8670 (dit telefoonnummer vindt u ook op de laadpaal). U krijgt dan direct een monteur aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Dit (EVB-P)-nummer staat op de paal. In veel gevallen kan de monteur de storing op afstand verhelpen.

Blauwe zone

Bij een laadlocatie in een blauwe zone geldt hetzelfde parkeerbeleid als andere parkeervakken in de blauwe zone. U herkent deze zone aan het verkeersbord E10 en/of aan een blauwe lijn langs de stoeprand. Op dit bord staat de maximale parkeertijd. Op uw parkeerschijf stelt u de tijd in waarop u de auto parkeert.

parkeerplaats met oplaadpunt