De gemeente heeft een nieuwe locatiekaart voor openbare laadpalen. De kaart is uitgebreid met 128 nieuwe locaties voor laadpalen in de stad. Deze uitbreiding is nodig omdat de komende jaren het elektrisch rijden een vlucht neemt. Gemeenten moeten daarbij zelf zorgen voor een goed netwerk van openbare laadpalen. Er staan inmiddels zo'n 250 laadpalen in de stad. Met de komst van de 128 nieuwe locaties, betekent dit dat iedere inwoner binnen 250 meter van zijn of haar huis een elektrische auto kan opladen. Of het laadpunt er ook komt, hangt af van de belangstelling voor deze plek.

Nieuwe locaties voor laadpalen

Belanghebbenden konden vorig jaar in oktober en november reageren op het voorstel via doemee.zoetermeer.nl. De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. U vindt het eindverslag onderaan deze pagina.

Locatiekaart laadpalen

De locatiekaart(externe link) is een plattegrond van Zoetermeer. Op deze kaart ziet u in een oogopslag waar al een laadpunt in uw buurt is en waar mogelijk binnenkort een laadpunt kan komen. Dit is met verschillende kleuren op de kaart aangegeven. Ook de 128 nieuwe locaties vindt u op deze kaart.

Criteria locaties laadpaal

Bij het bepalen van de locaties van de laadpalen, hanteert de gemeente een aantal criteria. De locaties zijn zo gekozen, dat ze op een strategische plek gesitueerd zijn, zodat de gebruikers de laadpalen gemakkelijk kunnen vinden en bereiken. Daarnaast heeft de gemeente rekening gehouden met de ligging van stroomkabels in de grond en bomen en met de parkeerdruk in de omgeving van de mogelijke laadpaallocatie. We proberen rekening te houden met het plaatsen van een laadpaal ten opzichte van de woningen.

Plaatsen op aanvraag

De gemeente plaatst de laadpalen op aanvraag. Daarbij kijkt de gemeente of de aangevraagde laadpaal ook voldoende gebruikt gaat worden. Het kan dus voorkomen dat er op beoogde locaties uiteindelijk geen laadpaal komt, omdat er geen aanvraag voor wordt ingediend of omdat er al één in de buurt staat en door toetsing blijkt, dat het gebruik van de nieuwe laadpaal daardoor onvoldoende blijkt.

Aanvragen openbare laadpaal

Bent u (binnenkort) in het bezit van een elektrische auto, maar heeft u geen mogelijkheid om te laden op eigen terrein? Dan kunt u een laadpaal aanvragen via het aanvraagportaal laadpaalnodig.nl(externe link). Via deze website kunt u eenvoudig een nieuwe openbare laadpaal in de buurt aanvragen en kunt u ook de voorwaarden bekijken.

Verkeersbesluit

Per aangevraagde laadpaal doorloopt de gemeente een procedure voor een verkeersbesluit. Tegen dit verkeersbesluit kunnen inwoners eventueel officieel bezwaar maken.

Storing

Werkt een openbare laadpaal niet? Bel het storingsnummer: 088-484 8670 (dit telefoonnummer vindt u ook op de laadpaal). U krijgt dan direct een monteur aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Dit (EVB-P)-nummer staat op de paal. In veel gevallen kan de monteur de storing op afstand verhelpen.

Blauwe zone

Bij een laadlocatie in een blauwe zone geldt hetzelfde parkeerbeleid als andere parkeervakken in de blauwe zone. U herkent deze zone aan het verkeersbord E10 en/of aan een blauwe lijn langs de stoeprand. Op dit bord staat de maximale parkeertijd. Op uw parkeerschijf stelt u de tijd in waarop u de auto parkeert.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over laadpalen voor elektrische auto's in Zoetermeer