Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Het aantal inwoners met een elektrische auto neemt toe. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, zijn er in de stad meer openbare laadpalen nodig. Daarom breidt de gemeente dit jaar het bestaande netwerk van openbare laadpalen verder uit en stelt 195 nieuwe locaties voor. Er staan inmiddels zo'n 395 laadpalen in de stad. Met de komst van 195 nieuwe locaties, betekent het dat meer inwoners binnen 250 meter van zijn of haar woning een elektrische auto kan opladen. Of het laadpunt er ook komt, hangt af van de belangstelling voor deze plek. We willen graag van u weten wat u van de nieuwe voorgestelde plekken vindt.

Denkt u mee over de voorgestelde locaties voor laadpalen?

Op doemee.zoetermeer.nl | Nieuwe locaties laadpalen vindt u een plattegrond met de voorgestelde plekken. Per locatie kunt u een reactie achterlaten. U heeft van 10 tot en met 28 april 2024 de tijd om dit te doen.

Laadpaal plaatsen op aanvraag

De gemeente neemt uw reactie mee bij het bepalen van de definitieve locaties. De definitieve locaties worden daarna zichtbaar gemaakt op de kaart met laadpunten. Als u vervolgens een verzoek indient voor een laadpaal, kan een vastgelegde locatie gebruikt worden voor het werkelijk plaatsen van de laadpaal.

Kaart met laadpunten

De kaart met laadpunten is een plattegrond van Zoetermeer. Op deze kaart ziet u in een oogopslag waar al een laadpunt in uw buurt is en waar mogelijk binnenkort een laadpunt kan komen. Dit is met verschillende kleuren op de kaart aangegeven. Ook de 195 nieuwe locaties vindt u op deze kaart.

Criteria locaties laadpaal

Bij het bepalen van de locaties van de laadpalen, hanteert de gemeente een aantal criteria.

  • De plekken zijn zo gekozen dat de gebruikers de laadpalen gemakkelijk kunnen vinden en bereiken.
  • Er wordt rekening gehouden met de ligging van stroomkabels in de grond, bomen en met de parkeerdruk in de omgeving.
  • We proberen rekening te houden met het plaatsen van een laadpaal ten opzichte van woningen.

Plaatsen op aanvraag

De gemeente plaatst de laadpalen op aanvraag. Daarbij kijkt de gemeente of de aangevraagde laadpaal ook voldoende gebruikt gaat worden. Het kan dus voorkomen dat er op sommige plekken uiteindelijk geen laadpaal komt, omdat er geen aanvraag voor wordt ingediend of omdat er al één in de buurt staat en door toetsing blijkt, dat het gebruik van de nieuwe laadpaal daardoor onvoldoende blijkt.

Aanvragen openbare laadpaal

Bent u (binnenkort) in het bezit van een elektrische auto, maar heeft u geen mogelijkheid om te laden op eigen terrein? Dan kunt u een laadpaal aanvragen via laadpaalnodig.nl. Via deze website kunt u eenvoudig een nieuwe openbare laadpaal in de buurt aanvragen en kunt u ook de voorwaarden bekijken.

Verkeersbesluit

Per aangevraagde laadpaal doorloopt de gemeente een procedure voor een verkeersbesluit. Het verkeersbesluit wordt openbaar gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Hierna heeft iedereen 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Storing

Werkt een openbare laadpaal niet? Bel het storingsnummer: 088-484 8670 (dit telefoonnummer vindt u ook op de laadpaal). U krijgt dan een deskundig medewerker van Equans aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Dit SGZH2-nummer staat op de paal. In veel gevallen kan de medewerker de storing op afstand verhelpen.

Parkeren bij een laadpunt

Een laadpunt is alléén bedoeld voor het opladen van elektrische auto's. De elektrische auto moet met een laadkabel verbonden zijn aan het laadpunt. Het is niet de bedoeling dat gebruikers langer dan nodig op het laadpunt geparkeerd staan. Dit betekent dat u, zodra uw auto volledig is opgeladen, uw auto moet verplaatsen naar gewone parkeerplek. De regels voor het parkeren bij een laadpunt staan op een bord bij de parkeerplaats.

Betaald parkeren bij een laadpunt

Ligt het laadpunt in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan moet u ook betalen voor het parkeren.

Parkeren bij een laadpunt in een blauwe zone

Ligt het laadpunt in een blauwe zone? Dan gelden de regels van parkeren in de blauwe zone.

Laadpas

Een laadpas is een betaalpas om uw elektrische auto te kunnen laden bij een laadpunt aan de openbare weg. Een laadpas kunt u aanvragen bij een bedrijf dat energie levert. De gemeente kan u hierover geen advies geven. Een overzicht van aanbieders kunt u vinden op de vergelijkingssite laadpas.com.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over laadpalen voor elektrische auto's in Zoetermeer