Woningbouw Eerste Stationsstraat 185

Ontwikkelaar ArthurArmstrong B.V. heeft het voornemen om het voormalig Era-Contour gebouw aan de Eerste Stationsstraat 185 te slopen en hier appartementen te realiseren.

Gebiedsvisie Vernèdepark en Paltelaan

De gemeente heeft in augustus 2023 aangekondigd een gebiedsvisie te maken voor het Burgemeester Vernèdepark en de omgeving van de Paltelaan. Iedereen kan meepraten over de toekomst van het gebied. In de gebiedsvisie wordt ook gekeken wat er met het kantoorgebouw aan de Eerste Stationsstraat 185 kan gebeuren. Volg het maken van de gebiedsvisie op Gebiedsvisie Vernèdepark en Paltelaan.

Wat ging er aan vooraf?

In 2021 heeft Arthur Armstrong een bouwplan gepresenteerd voor de locatie Eerste Stationsstraat 185. Omwonenden konden hierop reageren. Bij de documenten hieronder vindt u de verslagen van het participatietraject. Na de participatie was de conclusie dat het plan niet haalbaar is op deze locatie. De gemeente en de initiatiefnemer zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan over de voortzetting van het project. Gedurende deze gesprekken heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven een visie te maken voor het Vernèdepark en Paltelaan. Aangezien de Eerste Stationsstraat 185 direct grenst aan het Vernèdepark, zijn de gemeente en de initiatiefnemer tot de conclusie gekomen dat de herontwikkeling van de Eerste Stationsstraat 185 in samenhang moet worden bekeken met het opstellen van de visie voor het Vernèdepark en omgeving Paltelaan.

Hoe gaat het nu verder?

In de gebiedsvisie komen uitgangspunten en kaders te staan waaraan een bouwplan voor de Eerste Stationsstraat 185 moet voldoen. Bij de vaststelling van de visie zal de gemeenteraad worden voorgesteld het kavelpaspoort uit 2019 in te trekken. Arthur Armstrong kan na de vaststelling van de gebiedsvisie verder gaan met een aangepast bouwplan.

Vragen of opmerkingen over dit project?

E-mail: projectenpmv@zoetermeer.nl

Documenten