Ontwikkelaar ArthurArmstrong B.V. heeft het voornemen om het voormalig Era-Contour gebouw aan de Eerste Stationsstraat 185 te slopen en hier appartementen te realiseren. De gemeente staat positief tegenover dit plan voor woningbouw. Er is een grote vraag naar woningen in onze stad.

Eerste Stationsstraat 185

Bouwplan

De locatie heeft nu de bestemming kantoor. Om hier woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. ArthurArmstrong wil hier een appartementengebouw met een hoog en twee lagere bouwdelen realiseren, rondom een groen ingericht binnenterrein. Het plan bevat een combinatie van koop- en huurappartementen, hoofdzakelijk twee- en drie kamerappartementen. Het plan voldoet aan de ruimtelijke kaders die de gemeenteraad heeft bepaald. Deze zijn vastgelegd in een Kavelpaspoort en in een Raadsbesluit waarin een hoogte van maximaal 90 meter is vastgesteld. Een aandachtspunt bij het plan is de aansluiting van het gebouw op het Vernèdepark.

Ontwikkelaar ArthurArmstrong heeft een filmpje gemaakt over het plan:

Filmpje bekijken(externe link)

Participatie

Door de coronamaatregelen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de participatie (samenspraak) online verliep via het digitale participatieplatform Doemee. Via de website doemee.zoetermeer.nl konden omwonenden van 9 tot en met 24 maart 2021 reageren op het plan. Het verslag van de gesprektafel, de chatbijlage, de reacties op Doemee en via e-mails en het verslag van het gesprek met belangengroep Vernede vindt u onderaan deze pagina.

De gemeente heeft uit het participatietraject de conclusie getrokken dat het huidige plan in de huidige vorm niet haalbaar is op deze locatie. Er zal worden onderzocht in hoeverre het plan kan worden bijgesteld, onder andere wat betreft hoogte en volume. Dit zal gebeuren in samenwerking met de ontwikkelaar en in gesprek met bewoners, en vormt onderdeel van het participatieproces. Na de zomervakantie volgt meer informatie over de planning en vervolgbijeenkomsten.

doemeezoetermeer.nl - Eerste Stationsstraat

In gesprek met buurtvertegenwoordigers

Om actief de dialoog aan te gaan hebben gemeente en ontwikkelaar een (online) gesprekstafel gevormd met een groep van ongeveer 15 buurtvertegenwoordigers. Ontwikkelaar ArthurArmstrong zal de deelnemers aan deze gesprekstafel ook in volgende fases van het project blijven betrekken. Het doel is een klankbord vanuit de directe omgeving te hebben. Met de inbreng kan rekening worden gehouden bij de verdere ontwikkeling van de plannen. De verslagen van de bijeenkomsten zijn voor iedereen beschikbaar op de gemeentelijke website. Omwonenden hebben rond 21 januari 2021 een brief ontvangen over de werving voor deze gesprekstafel.

Op 17 februari 2021 was de eerste online bijeenkomst van de gesprekstafel. De presentaties die hier zijn gegeven en het verslag vindt u hieronder bij de documenten.

Vragen of opmerkingen over dit project?

projectenpmv@zoetermeer.nl

Documenten