De gemeente gaat een gebiedsvisie maken voor het Burgemeester Vernèdepark en de Paltelaan. Dit is een plan waarin staat hoe het gebied er in de toekomst uit mag zien. U kunt hierover meepraten.

Zoetermeer 2040

In de visie Zoetermeer 2040 is een toekomstbeeld geschetst voor Zoetermeer. In 2040 onderscheidt Zoetermeer zich in de regio als de 'stad in en tussen de parken'. Het Vernèdepark is waardevol als park te behouden. Omdat het groen is verouderd en sportverenigingen willen investeren gaat de gemeente het park verbeteren. In onze stad is grote behoefte aan nieuwe woningen. Daarom kijken we ook of en waar woningbouw mogelijk is. Aan de Paltelaan ligt een leeg terrein en er komt ruimte vrij als zwembad De Driesprong wordt gesloopt. In het plan wordt ook gekeken wat er met het kantoorgebouw aan de Eerste Stationsstraat 185 kan gebeuren en wat een goede plek is voor een nieuwe sporthal.

Hoe groot is het gebied?

Op dit kaartje kunt u zien voor welk gebied de gemeente een plan maakt.

Meepraten

De gemeente wil de omwonenden, de verenigingen en bedrijven in en rond het park en alle andere inwoners uit Zoetermeer betrekken bij het maken van de gebiedsvisie. Wat vindt u positief aan het park en de omgeving? Wat kan beter, wat moet blijven en wat niet en welke wensen voor activiteiten (sport, cultuur, onderwijs en wonen) zijn er die plaats kunnen vinden in het Vernèdepark en aan de Paltelaan? Met de ideeën vanuit de stad worden er 2 varianten van de gebiedsvisie uitgewerkt. Daarna wordt een keuze gemaakt voor een voorkeursmodel.

Naar verwachting kunt u vanaf het 4e kwartaal van 2023 meepraten. De omwonenden hebben hierover onlangs een brief ontvangen. In totaal zal het maken van de visie ongeveer een jaar duren. De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie vast.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp: Plannen Vernèdepark en Paltelaan. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.