De gemeente gaat een gebiedsvisie maken voor het Burgemeester Vernèdepark en de Paltelaan. Dit is een plan waarin staat hoe het gebied er in de toekomst uit mag zien. U kunt hierover meepraten.

Zoetermeer 2040

In de visie Zoetermeer 2040 is een toekomstbeeld geschetst voor Zoetermeer. In 2040 onderscheidt Zoetermeer zich in de regio als de 'stad in en tussen de parken'. Het Vernèdepark is waardevol als park te behouden. Omdat het groen is verouderd en sportverenigingen willen investeren gaat de gemeente het park verbeteren. In onze stad is grote behoefte aan nieuwe woningen. Daarom kijken we ook of en waar woningbouw mogelijk is. Aan de Paltelaan ligt een leeg terrein en er komt ruimte vrij als zwembad De Driesprong wordt gesloopt. In het plan wordt ook gekeken wat er met het kantoorgebouw aan de Eerste Stationsstraat 185 kan gebeuren en wat een goede plek is voor een nieuwe sporthal.

Hoe groot is het gebied?

Op dit kaartje kunt u zien voor welk gebied de gemeente een plan maakt.

Meepraten

De gemeente wil de omwonenden, de verenigingen en bedrijven in en rond het park en alle andere inwoners uit Zoetermeer betrekken bij het maken van de gebiedsvisie. Wat vindt u positief aan het park en de omgeving? Wat kan beter, wat moet blijven en wat niet en welke wensen voor activiteiten (sport, cultuur, onderwijs en wonen) zijn er die plaats kunnen vinden in het Vernèdepark en aan de Paltelaan? De gemeente wil de komende maanden op verschillende manieren ideeën en wensen voor dit gebied ophalen, bijvoorbeeld in gesprekken, wandelingen, bijeenkomsten of in een online enquête. Deze zijn weergegeven in een  tijdlijn. Met de ideeën vanuit de stad worden in het voorjaar van 2024 2 varianten van een gebiedsvisie gemaakt waarover iedereen een voorkeur kan uitspreken. In totaal zal het maken van de visie ongeveer een jaar duren. De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie vast.

Op 15 november 2023 was er een startbijeenkomst in 2B-Home waar iedereen welkom was. Omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. In de startbijeenkomst is meer verteld over het maken van de gebiedsvisie. Bekijk hiervoor de presentatie, het sfeerverslag en de uitwerking van de gesprekstafels.

In december 2023 waren er 3 wandelingen door het Vernèdepark en rond de Dr. J.W. Paltelaan. Ook werd stil gestaan bij het huidige gebouw aan de Eerste Stationsstraat 185. Zo'n 55 mensen lieten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van dit gebied. U kunt dit nalezen in het verslag van de wandelingen.

Op 7 februari is er een volgende bijeenkomst. Iedereen is welkom op deze tweede stadsbrede bijeenkomst. We praten dan aan thematafels verder door over wat er tot nu toe is opgehaald aan reacties en ideeën voor de toekomst van dit gebied. De omwonenden hebben een brief met de uitnodiging ontvangen.

Datum: woensdag 7 februari 2024
Tijd: 19.00 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: 2B Home, Dr. J.W. Paltelaan 103, Zoetermeer

Wij vinden het prettig als u zich van te voren aanmeldt voor deze avond. Dit kan op 2 manieren:

  1. Een e-mail sturen naar: projectenpmv@zoetermeer.nl, met als onderwerp: Bijeenkomst Vernèdepark en Paltelaan.
  2. Met een briefje als u zich liever niet per e-mail opgeeft. Dit briefje kunt u sturen naar:

    Gemeente Zoetermeer
    Bijeenkomst Vernèdepark en Paltelaan
    Postbus 15
    2700 AA Zoetermeer

Van de avond wordt een verslag gemaakt.

Met de input van de startbijeenkomst, wandelingen, gesprekstafels, ideeën per e-mail en ideeën van de avond van 7 februari worden 2 varianten van een gebiedsvisie gemaakt. Deze presenteren wij op een derde stadsbrede bijeenkomst in het tweede kwartaal van 2024.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp: Plannen Vernèdepark en Paltelaan. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Documenten