Een convenant is een soort overeenkomst of contract. In een convenant legt de gemeente afspraken vast over samenwerking met andere partijen. Het doel hiervan is om samen beleid waar te maken of een taak van de overheid uit te voeren.

Het openbaar maken van documenten in de categorie Convenanten is nog niet verplicht. Convenanten die besproken zijn op de raadsvergaderingen, zijn al wel openbaar. U vindt deze convenanten en documenten met informatie over deze convenanten, via de zoekfunctie op de website van de gemeenteraad van Zoetermeer.

De datum waarop het openbaar maken verplicht wordt, wordt op een later moment via een Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment moeten alle nieuwe convenanten openbaar worden gemaakt.