Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voor collectes die op het collecterooster van het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) staan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Onder collecteren valt ook:

 • leden- en donateurswerving 
 • lotenverkoop door goede doelen loterijen

Wat u moet weten

 • Kijk vooraf in het collecterooster van het CBF en bepaal daarna de datum voor het collecteren of inzamelen.
 • Dien uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren in.

Opbrengst collecte doorgeven

 • Bij de vergunning krijgt u een lijst waarop u de opbrengst van de collecte moet invullen.
 • Deze lijst stuurt u terug naar de gemeente.
 • De opbrengst wordt verwerkt door het CBF.

Aanvragen

Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
 • een omschrijving van de collecte (wat gaat u inzamelen?)
 • de periode waarin u wilt collecteren
 • hoe gaat u het ingezamelde geld (of spullen) besteden (verantwoording)

U vraagt de vergunning aan via onderstaand formulier:

Vraag aan de gemeente

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.