Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voor collectes die op het collecterooster van het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) staan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving 
  • lotenverkoop door goede doelen loterijen

Wat moet u weten?

  • Kijk vooraf in het collecterooster van het CBF en bepaal daarna de datum voor het collecteren of inzamelen.
  • Dien uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren in.

Aanvragen

Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte (wat gaat u inzamelen?)
  • de periode waarin u wilt collecteren
  • hoe gaat u het ingezamelde geld (of spullen) besteden (verantwoording)

U vraagt de vergunning aan via onderstaand formulier:

Vraag aan de gemeente

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Tip

Twijfelt u of een collectant aan de deur wel betrouwbaar is? Kijk dan op de website van het CBF | Toezicht op goeddoen. Of bel met de Hotline van het CBF via 020 – 215 7377 (bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00-21.00 uur).