U kunt binnen 4 weken na de datum aanvraag van een uitkering een voorschot krijgen. Dit kan alleen als u niet genoeg geld heeft om te wachten op de eerste betaling van de uitkering. Het voorschot is minimaal 90% van de uitkering. U blijft elke 4 weken het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • U krijgt de uitkering? Dan verrekenen wij het voorschot met uw uitkering.
  • U krijgt geen uitkering? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Bent u jonger dan 27 jaar? En woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan kunt u geen voorschot krijgen in de eerste 4 weken. U kunt namelijk pas 4 weken na de melding de aanvraag voor de uitkering indienen. Er kan pas een voorschot verstrekt worden als er een aanvraag is.

Wij kunnen een voorschot weigeren als:

  • Bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.
  • U niet of niet op tijd alle bewijsstukken aanlevert.
  • U onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Wat moet u doen?

  • Kijk voor alle informatie hoe u een uitkering kunt aanvragen in het product Bijstand, uitkering.
  • Tijdens het intakegesprek op het Werkplein kunt u aangeven dat u een voorschot wilt.