Bijstand, voorschot uitkering

Heeft u een uitkering aangevraagd? En heeft u niet genoeg geld om te wachten op de eerste uitbetaling van de uitkering? Dan kunt u binnen 4 weken na aanvraag van de uitkering een eerste voorschot krijgen.

Hoe werkt een voorschot?

 • Wil u een voorschot aanvragen? Zeg dit dan tegen de medewerker die uw aanvraag behandelt.
 • Het voorschot is minimaal 90% van de hoogte van uw uitkering.
 • Hebben wij nog geen besluit genomen over uw aanvraag? Dan krijgt u elke 4 weken een nieuw voorschot.
 • Heeft u toch geen recht op een uitkering? Dan moet u alle voorschotten terugbetalen.

Wanneer kunnen wij een voorschot weigeren?

 • Als u jonger bent dan 27 jaar krijgt u geen voorschot binnen 4 weken. U heeft zich namelijk alleen nog maar gemeld. Na 4 weken kan u pas een aanvraag indienen. Na aanvraag kan er wel recht zijn op een voorschot. 
 • Als bij de aanvraag meteen al duidelijk is dat u geen recht heeft op een uitkering geven wij u geen voorschot.
 • Als u de bewijsstukken die wij nodig hebben niet aanlevert krijgt u geen voorschot. 
   

Uitkering aanvragen

 • Kijk voor alle informatie hoe u een uitkering kunt aanvragen in het product Bijstand, uitkering.
 • Tijdens het intakegesprek op het Werkplein kunt u aangeven dat u een voorschot wilt.